Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zatrzymanie Członków Zarządu, zawieszenie notowań akcji Hydrobudowa Śląsk S.A., zwolnienie...

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zatrzymanie Członków Zarządu, zawieszenie notowań akcji Hydrobudowa Śląsk S.A., zwolnienie... ZATRZYMANIE CZŁONKÓW ZARZĄDU, ZAWIESZENIE NOTOWAŃ AKCJI HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A., ZWOLNIENIE Z ARESZTU CZŁONKA ZARZĄDU Raport bieżący nr 74/2003 Spółka Hydrobudowa Śląsk S.A. pragnie ustosunkować się do wydarzeń dotyczących Spółki, które miały miejsce w ostatnich dwóch dniach. W dniu wczorajszym, to jest 8 grudnia 2003 roku, w godzinach porannych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała zatrzymania wszystkich członków Zarządu Spółki, to jest Prezesa Zarządu Pana Józefa Tomolika, Członka Zarządu Pana Edwarda Wilka i Członka Zarządu Pana Jarosława Dusiło. Ponieważ w dniu wczorajszym osobom tym nie zostały przedstawione jakiekolwiek zarzuty, Rada Nadzorcza Spółki nie była w stanie racjonalnie ocenić zaistniałej sytuacji. Spółka poinformowała Komisję Papierów Wartościowych i Giełd o zaistniałych wydarzeniach, wnosząc jednakże o zwolnienie (art. 81 ust. 4 UPPOPW) z obowiązku przekazania powyższej informacji pozostałym podmiotom wymienionym w art. 81 ust. 1 UPPOPW. Decyzja taka podyktowana była chęcią uniknięcia "szumu informacyjnego", który mógłby powstać, ponieważ Spółka nie była w stanie podać żadnych bliższych szczegółów dotyczących zatrzymania członków Zarządu. W dniu dzisiejszym w dzienniku Rzeczpospolita, ukazał się artykuł pod tytułem "Chcieli kupić swoją spółkę", który informuje szeroko o zatrzymaniu członków Zarządu Spółki. Zdziwienie musi budzić fakt, iż autor tej publikacji przedstawia szczegółowo treść zarzutów, które rzekomo zostaną postawione Członkom Zarządu Spółki, kiedy to - według posiadanych przez Spółkę informacji - wczoraj nie zostały przedstawione zarzuty żadnej z zatrzymanych osób. Autor artykułu - zupełnie bezzasadnie - nadał mu także podtytuł "ABW ma dowody na wyprowadzenie milionów złotych". Należy podkreślić, że na obecnym etapie postępowania tego typu sformułowania nie są w żadnej mierze uzasadnione i mogą być obliczone jedynie na wzbudzenie sensacji. W związku z opisanym powyżej artykułem, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu dzisiejszym uchwałę nr 350/2003 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Hydrobudowa Śląsk S.A. począwszy od sesji giełdowej w dniu 9 grudnia 2003 roku do czasu przekazania przez Spółkę informacji dotyczącej aktualnej sytuacji Spółki oraz jej organów, nie dłużej jednak niż do dnia 9 stycznia 2004 roku. W uzasadnieniu przedmiotowej uchwały (a co za tym idzie w informacjach medialnych na nią się powołujących), pojawia się stwierdzenie, iż uchwała tej treści została podjęta "w związku z doniesieniami prasowymi dotyczącymi aktualnej sytuacji Spółki oraz jej organów, a także niemożnością uzyskania od Spółki informacji z tym związanych (...)". Informacja ta jest częściowo nieścisła. Po pierwsze - Spółka poinformowała w dniu wczorajszym (tzn. przed publikacją przedmiotowego artykułu prasowego) o zaistniałej sytuacji Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, która zgodnie z posiadanymi uprawnieniami mogła przekazać agencji informacyjnej treść raportu bieżącego, o którego utajnienie Spółka wniosła. Po drugie w dniu dzisiejszym pełnomocnik Spółki pozostawał w kontakcie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i według najlepszej wiedzy (zarówno jego, jak i Spółki) przekazał wszystkie posiadane informacje. W dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o nie wyrażeniu zgody na zwolnienie z obowiązku przekazania podanych wczoraj informacji do wiadomości publicznej. W związku z tym faktem oraz brzmieniem art. 81 ust 4 UPPOPW, raport bieżący przekazany przez Spółkę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu wczorajszym, winien zostać przekazany przez Komisję do publicznej wiadomości oraz do podmiotu prowadzącego rynek giełdowy. Należy również podkreślić, że zaistniała sytuacja - pomimo jej atypowości - nie wpłynęła negatywnie na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej przez Spółkę. Sytuacja finansowa Spółki jest dobra i nie można obecnie twierdzić aby zatrzymanie członków zarządu Spółki w jakikolwiek sposób zagrażało interesom akcjonariuszy Spółki. W dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych, Spółka powzięła informację, iż Członek Zarządu Pan Jarosław Dusiło został zwolniony z aresztu i od dnia jutrzejszego powróci do pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki. Stosowne rozstrzygnięcia Sądu dotyczące pozostałych Członków Zarządu nie zostały jeszcze - według najlepszej wiedzy Spółki - podjęte. Data sporządzenia raportu: 09-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ