Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zawarcie umowy

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zawarcie umowy ZAWARCIE UMOWY Raport bieżący nr 14/2004 Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 19.02.2004 zawarta została umowa pomiędzy Spółką (zamawiający) a Przedsiębiorstwem Budownictwa Inżynieryjno-Technicznego "INŻBUD" (wykonawca) z siedzibą wUstroniu Przedmiotem umowy jest wykonanie zakresu robót dotyczących ukształtowania brzegów czaszy zbiornika wraz z umocnieniami. w ramach zadania "Adaptacja wyrobiska KP Kuźnica Warężyńska na cele budowy zbiornika przeciwpowodziowego" Wartość umowy: 1 584 670 PLN (brutto) W umowie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi: Wykonawca zapłaci karę umowną - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy - wysokości 0,1% za kazdy dzień opóźnienia za nieterminowe oddanie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% za każdy dzien opóźnienia przy zwłoce w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi - w wysokości 0,3% za każdy dzień przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od wykonawcy. Hydrobudowa Śląsk S.A. zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy z tytułu odstapienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Spółkę. Powyższa umowa nie jest samodzielnie umową znaczącą w rozumieniu Rozporządzenia. Łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 2 535 019,90 PLN Umową o najwyższej wartości jest umowa opisana wyżej. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych emitenta. Data sporządzenia raportu: 19-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ