Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zawarcie znaczącej umowy

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zawarcie znaczącej umowy ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY Raport bieżący nr 71/2003 Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 02.12.2003 roku została zawarta umowa nr 044/8/2003 pomiędzy "Wavin Metalplast-Buk" Sp. z o.o. z siedzibą w Buku, ul. Dobieżyńskiego 43 a "Hydrobudowa Śląsk" S.A. w Katowicach Przedmiotem umowy jest dostawa materiałów budowlanych, takich jak: rury, kształtki, studzienki. Orientacyjna cena kontraktowa: 1.789.158,97 PLN (brutto). Ostateczna wartość umowy uzależniona jest od ilości złożonych i zrealizowanych zamówień, przy czym ceny jednostkowe materiałów budowlanych nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do dnia 31 marca 2004 roku. W umowie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi: 1.Dostawca zapłaci Hydrobudowie karę umowną: a. w wysokości 15% wartości umownej, gdy Hydrobudowa odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca, b.w wysokości 0,1% wartości umownej za każdy dzień zwłoki, w przypadku niedotrzymania terminu dostawy partii towaru. Hydrobudowa ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne. Łączna wartość zawartych umów w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.207.639,42 PLN (brutto). Umową o największej wartości jest umowa opisana wyżej. Kryterium uznania powyższej umowy za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych emitenta. Data sporządzenia raportu: 03-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ