I nadal wiemy, że niewiele wiemy

Marek Goliszewski
opublikowano: 01-12-2006, 00:00

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w środę 29 listopada „Strategii rozwoju kraju” (SRK) 2007-15 Business Centre Club (BCC) podtrzymuje swoją wcześniejszą negatywną opinię o tym dokumencie. Pochwalić można jedynie sam pomysł przygotowania SRK, choć planowanie długookresowe powinno być standardowym działaniem rządu. Pomimo szeroko zakrojonej debaty publicznej oraz intensywnych konsultacji społecznych ich rezultaty nie zostały odpowiednio wykorzystane do poprawy merytorycznej treści strategii.

BCC ocenia, że SRK w dalszym ciągu nie spełnia podstawowych wymogów dokumentu strategicznego —z uwagi na brak elementów takiego planowania oraz realizacji strategii rozumianej jako ciąg decyzji służących rozwiązaniu kluczowych problemów. Można odnieść wrażenie, że dokument jest w dalszym ciągu katalogiem celów bez wskazania sposobu ich osiągnięcia. Nie udało się wyeliminować propagandowego efektu planowanych działań, jakie znalazły się we wcześniejszym projekcie SRK. Przyjęta strategia nie zawiera wariantów możliwego rozwoju sytuacji w zakresie osiągnięcia zakładanych celów i priorytetów polityki rozwoju, co nie rokuje dobrze w przypadku konieczności podjęcia działań korygujących przyjęte założenia.

Prezentacja celu głównego zamierzonych działań strategicznych została praktycznie ograniczona do zdefiniowania pojęć związanych z podniesieniem poziomu i jakości życia Polaków. Podobnie w sposób ogólnikowy został potraktowany program reformy instytucjonalno-regulacyjnej, która według założeń powinna być podstawowym warunkiem realizacji celów i priorytetów SRK. W ramach zaprezentowanego katalogu naszych atutów i słabych stron warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy Polski nie udało się uwzględnić wszystkich czynników rozwojowych, jak choćby aktywnej i umiejętnie prowadzonej polityki zagranicznej, co w istotny sposób będzie przekładać się na korzystne międzynarodowe kontakty gospodarcze.

SRK praktycznie pomija inne istotne uwarunkowania, jak chociażby konieczność naprawy finansów publicznych, reformy systemu podatkowego czy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Wśród krytycznych uwag dotyczących przyjętego dokumentu wskazać należy na brak oceny możliwości efektywnego zagospodarowania środków pomocowych UE oraz pominięcie niektórych kluczowych prognoz, w tym dotyczących kształtowania się światowych cen surowców strategicznych (np. energetycznych), światowej koniunktury gospodarczej czy też rozwoju poszczególnych sektorów polskiej gospodarki. Przyjęta przez rząd Strategia Rozwoju Kraju 2007-15 zadekretowała, że będziemy piękni, zdrowi i bogaci, chociaż sposób osiągnięcia tego celu pozostaje w dalszym ciągu nieokreślony.

MAREK GOLISZEWSKI

prezes Business Centre Club

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Goliszewski

Polecane