Czytasz dzięki

IBM Blockchain zapewnia wiarygodność łańcuchom dostaw

  • Materiał partnera
opublikowano: 01-09-2020, 16:45

Technologia blockchain, która zyskała sławę dzięki kryptowalutom, pokazuje dziś swoją przydatność w biznesie. IBM udostępnia ją firmom jako narzędzie, które pozostającym w obiegu danym gwarantuje ich niezmienność i umożliwia m.in. śledzenie łańcuchów dostaw.

IBM Blockchain Platform to platforma wykorzystująca technologię łańcucha bloków (ang. Blockchain), która jest dedykowana do zastosowań biznesowych. Jej unikalną cechą jest możliwość wdrożenia jej w dowolnym środowisku teleinformatycznym: w chmurze prywatnej i publicznej, w środowisku hybrydowym i wielochmurowym, ale również lokalnie – we własnej serwerowni, ale koniecznie za firewallem, czyli za „ścianą” zabezpieczającą transfer i przechowywanie danych w danym miejscu, np. na serwerze IBM Power 8 lub 9. Umożliwia też wdrożenie rozproszonych węzłów lub całej sieci firmowej w wybranej chmurze publicznej bądź w hybrydowym systemie pamięci masowej, np. w IBM FlashSystem.

Zobacz więcej

Grzeogrz Gołda, dyrektor ds. sprzedaży, Cloudware Polska

IBM Blockchain Platform to jedna z ponad 190 usług dostępnych w chmurze publicznej IBM Cloud. IBM Cloud, w połączeniu z rozwiązaniami firmy Red Hat, udostępnia firmom mechanizmy bezpieczeństwa, skalowalności, ochrony ciągłości biznesowej – jedne z lepszych na rynku – a również otwartości na innowacje.

Zaufana współpraca

IBM Blockchain Platform jest oparty o Hyperledger Fabric, który jest jednym z najpopularniejszych protokołów blockchain dostępnym w otwartym źródle i utrzymywanym przez społeczność open source, której członkiem jest również IBM. W praktyce kompatybilność ta pozwala na realizację scenariuszy tworzenia sieci biznesowych w kombinacji z  uczestnikami wykorzystującymi Hyperledger Fabric. Jednakże dzięki warstwie narzędziowej oraz przyjaznemu interfejsowi użytkownika, IBM Blockchain Platform charakteryzuje się łatwością implementacji, która pozwala na jak najszybsze uruchomienie sieci blockchain, dodanie do niej uczestników, tworzenia dedykowanych kanałów komunikacyjnych zapewniających poufność i przejścia do budowania na tej platformie aplikacji biznesowych. IBM Blockchain Platform udostępnia zarówno interfejs użytkownika, jak i interfejsy API, służące do wdrażania, zarządzania, aktualizowania, nadzorowania i skalowania sieci. Ponadto, IBM udostępnia za darmo wtyczki do środowiska programistycznego VS Studio Code, która pozwala developerom na szybkie przejście do budowania, testowania i uruchamiania aplikacji biznesowych na IBM Blockchain Platform. Operatorom węzłów sieci zapewnia wsparcie ekspertów IBM, które jest dostępne całodobowo i przez cały rok. Już po rynkowym debiucie IBM Blockchain Platform zostało zoptymalizowane pod kątem instalacji i utrzymania na każdym środowisku opartym o Kubernetes, m.in. dla Red Hat OpenShift.

Z dotychczasowych zastosowań technologii Blockchain udostępnianej na polskim gruncie przez IBM wynika, że rozwiązanie to nie tyle jest nową, czystą technologią, co sposobem na takie zrewolucjonizowanie relacji biznesowych firmy, które skutkuje większą transparentnością działań i usprawnieniem współpracy, a przez to poprawą wzajemnego zaufania.

Pewność w łańcuchu dostaw

Technologia blockchain znajduje dziś zastosowanie w wielu sektorach, a zwłaszcza tam, gdzie partnerzy w biznesie czy kooperanci obsługujący łańcuch dostaw, pomimo napotykanych na co dzień problemów w komunikacji i elementarnego braku zaufania, mają jednak wspólny interes i dzięki potencjalnej współpracy mogą osiągnąć większą wartość dodaną dla siebie oraz dla swoich klientów. IBM Blockchain Platform i współdziałające z nim rozwiązania, zwłaszcza hybrydowe pamięci masowe flash oparte na oprogramowaniu IBM Spectrum Virtualize, stopniowo powiększają zakres zastosowań.

  • IBM Blockchain Platform sprawdza się zwłaszcza w finansach, handlu, logistyce, ale też w instytucjach publicznych, w procesach konsultowania i uchwalania przepisów prawa czy potwierdzania tożsamości cyfrowej.

Dane stanowią obecnie newralgiczny element łańcuchów dostaw. W praktyce nie zawsze jednak są widoczne, dostępne, a nawet wiarygodne w odzwierciedlaniu drogi wytwarzania produktu i dostarczania go na rynek. System uprawnień mający za podstawę IBM Blockchain Platform zmienia tę sytuację. Dzięki rozproszonemu rejestrowi danych i rozwiązaniom serwerowym IBM (Storwize i Flash Systems) możliwe staje się przekazywanie sobie danych przez podmioty obsługujące cały łańcuch dostaw, które są sprawdzone i wiarygodne. Jeszcze nigdy ten obieg danych nie był tak prosty i pewny.

Dzisiejsi konsumenci wybierają marki, które gwarantują autentyczność produktów, natomiast partnerzy łańcucha dostaw oczekują odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów i lepszego wglądu w cały proces wytwarzania i dostarczania produktu na rynek. Dążą do ograniczenia ewentualnych nieporozumień, które wystawiają na ryzyko osiągnięcie zaplanowanych celów.

IBM to lider w dziedzinie technologii łańcucha bloków klasy korporacyjnej. Jest dostawcą mechanizmów nadzoru blockchain, a nawet modeli biznesowych mających za podstawę tą technologię. Rozwiązania dostarczane z chmury IBM Cloud czy z systemów pamięci masowych IBM FlashSystem, sprzyjają tworzeniu synergii w biznesie, ale też wspieraniu rynkowych działań technologiami elastycznymi we wdrażaniu i skalowalnymi.

Trwały nośnik

W styczniu 2017 r. TSUE uznał, że dokumenty udostępniane klientom elektronicznie można uznać za dostarczone na „trwałym nośniku” dopiero wtedy, gdy strona internetowa lub system zapewniają odtworzenie informacji w niezmienionej postaci i we właściwym okresie. Wkrótce potem UOKiK stwierdził, że procesy utrzymywania dokumentów dotyczących relacji z klientami (np. tabele opłat) oraz systemy bankowości elektronicznej w Polsce, wykorzystywane przez banki do komunikacji z konsumentami, nie spełniają wszystkich, określonych przez TSUE, wymogów trwałego nośnika informacji.

W odpowiedzi na tę diagnozę UOKiK–u Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) z pomocą ekspertów IBM opracowała rozwiązanie trwałego nośnika przy wykorzystaniu technologii blockchain.

  • Blockchain pozwala na zagwarantowanie integralności dokumentów , które są przedmiotem relacji biznesowej pomiędzy nieufającymi sobie stronami.

Obecnie wszelkie operacje znakowania, dokonywane na dokumentach bankowych, są zapisywane w rozproszonym rejestrze , udostępnionym bankom. Z kolei klienci tych banków mogą weryfikować status oraz integralność dokumentów online – system wykonuje to automatycznie, odczytując cyfrowy „odcisk palca” dokumentu i porównując go z listą dokumentów zarejestrowanych w rejestrach.

Warto również zaznaczyć, że sukces rozwiązania Trwałego Nośnika spowodował, że usługą tą zainteresowały się podmioty spoza sektora bankowego. Dla przykładu, Towarzystwo Ubezpieczeń Link4 korzysta z tego rozwiązania w celu zagwarantowania dostępności i integralności dokumentów dla swoich klientów. Rozproszony rejestr gwarantuje niezaprzeczalność dokumentacji wymienianej pomiędzy klientami, a usługodawcą i nie pozwala żadnej ze stron na jednostronne dokonywanie w nich zmian. Dzięki temu klienci Link4 mogą znaleźć dokumenty, np. kartę produktu czy ogólne warunki ubezpieczenia, zawsze w tym samym miejscu i w niezmienionej formie, lub alternatywnie skorzystać z KIR w celu ich pozyskania lub weryfikacji.

Przybędzie zastosowań

Z pomocą technologii łańcucha bloków przełamywane są trudności, które dotąd były zmorą w biznesie. Wdrożenie blockchain łączy się z odkryciem nieznanych dotąd możliwości, sprawia, że można wciąż nie mieć pełnego zaufania do partnera w biznesie, ale wystarczy polegać na protokole blockchain, działającym „pod powierzchnią” procesów i gwarantującym ich niezmienność w czasie. Ponadto IBM Blockchain Platform umożliwia unikalną identyfikację uczestników sieci biznesowej, co pozwala na ustalenie odpowiedzialności, źródła informacji lub zmiany stanu rejestru. W przypadku potencjalnego sporu pomiędzy kontrahentami, rozproszony rejestr oparty o IBM Blockchain Platform umożliwia szybkie jego rozwiązanie, co daje możliwość obniżenia kosztów operacyjnych wdrożenia wielostronnych procesów biznesowych, np. w łańcuchu dostaw.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane