IBnGR: wzrost PKB w 2011 r. wyniesie 3,7 proc.

DI, PAP
opublikowano: 02-02-2011, 13:58

Wzrost PKB w 2011 r. wyniesie 3,7 proc., wobec 3,4 proc. prognozowanego w październiku - wynika z kwartalnego raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W 2012 r. polska gospodarka urośnie o  4,1 proc. rok do roku.

Instytut prognozuje, że w 2011 roku polska gospodarka urośnie o 3,7 proc. W ujęciu kwartalnym, wzrost PKB będzie się obniżał od 4,1 proc. w I kwartale do 3,3 proc. w IV kwartale.

"Malejące tempo wzrostu w kwartałach będzie, przy ogólnej stabilizacji koniunktury, w dużej mierze efektem statystycznym, wynikającym ze zwiększającej się w każdym kolejnym kwartale bazy odniesienia" - napisano w komentarzu do raportu.

"W 2012 roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,1 proc., co będzie możliwe między innymi dzięki rosnącym inwestycjom oraz poprawie na rynku pracy" - dodano.

Pod koniec października 2010 roku IBnGR prognozował, że wzrost PKB w 2011 wyniesie 3,4 proc.

IBnGR prognozuje, że popyt krajowy w bieżącym roku wyniesie 3,9 proc., zaś w 2012 roku 3,8 proc.

"Najistotniejszą zmianą w strukturze wzrostu popytu krajowego w latach 2011-2012 będzie odrodzenie się po dwóch latach popytu inwestycyjnego. Według prognozy IBnGR, w 2011 roku nakłady brutto na środki trwałe wzrosną o 7,4 proc., a rok później ten wzrost wyniesie 8,1 proc. W 2011 roku spożycie ogółem wzrośnie o 3,0 proc., natomiast rok później wzrost ten wyniesie 3,8 proc." - napisano.

W ocenie IBnGR, w latach 2011-2012 należy spodziewać się znacznie niższego niż w roku 2010 przyrostu zapasów w przedsiębiorstwach, który to przyrost był w ubiegłym roku ważnym czynnikiem wzrostu PKB" - dodano.

IBnGR prognozuje, że na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie 10,8 proc., zaś w następnym roku bezrobocie obniży się do 9,6 proc.

"W latach 2011-2012 spodziewany jest szybszy wzrost zatrudnienia w polskiej gospodarce, który wyniesie odpowiednio 1,7 proc. oraz 2,5 proc. Poprawa na rynku pracy skutkowała będzie wzrostem presji płacowej. (...) wynagrodzenia brutto w 2011 roku wzrosną realnie o 3,3 proc., a w 2012 roku wzrost ten wyniesie 3,5 proc." - napisano.

W ocenie Instytutu, na koniec grudnia 2011 roku inflacja wyniesie 3,0 proc., a średnioroczny poziom wyniesie 3,2 proc. Na koniec 2012 roku IBnGR przewiduje, że inflacja wyniesie 2,8 proc.

"W I połowie 2011 roku presja inflacyjna może jeszcze wzrastać, ale w II połowie roku tempo wzrostu cen powinno już maleć za sprawą zaostrzenia polityki monetarnej banku centralnego. Presję inflacyjną będzie także łagodziła aprecjacja złotego" - napisano.

"W latach 2011-2012 nastąpi aprecjacja złotego. Według prognozy IBnGR, w 2011 roku średnioroczne kursy euro i dolara wyniosą 3,8 zł oraz 2,8 zł, natomiast w 2012 roku średni kurs euro wyniesie 3,7 zł, a dolara 2,7 złotego" - dodano.

Zdaniem autorów raportu, w bieżącym roku oczekiwać należy nieco szybszego wzrostu importu niż eksportu, co spowoduje, że wkład handlu zagranicznego w tworzenie PKB będzie ujemny.

"Import wzrośnie w tym roku o 6,7 proc., natomiast eksport o 6,2 proc. W 2012 roku sytuacja powinna się odwrócić - eksport rósł będzie nieznacznie szybciej niż import. Prognozowany wzrost eksportu wynosi 6,7 proc. wobec wzrostu importu o 6,3 proc." - napisano.

"W ocenie IBnGR, w 2012 roku gospodarka europejska ma szansę rozwijać się szybciej niż w roku 2011, co będzie podstawową przyczyną prognozowanej poprawy w handlu zagranicznym" - dodano.

Instytut oparł swoje prognozy na założeniach, że stopy procentowe wzrosną w 2011 r. łącznie o 100 pb, złoty w latach 2011-2012 ulegnie nieznacznej aprecjacji oraz, że w latach 2011-2012 sytuacja finansowa w strefie euro będzie się stopniowo stabilizować.

Poniżej tabela z prognozami IBnGR na 2011-2012 r.:


                                      2011
                            I    II    III    IV     2011   2012
.
PKB (rdr)                  4,1   3,8   3,6   3,3     3,7     4,1
PKB (kdk)                  1,0   0,9   0,9   0,8     3,7     4,1
.
Wartość dodana
- w przemyśle              7,5   7,4   7,3   7,3     7,4     7,5
- w budownictwie          12,6   8,9   7,8   7,3     8,6    11,8
- w usługach rynk.         2,9   2,8   2,5   2,0     7,4     8,1
.
Popyt krajowy              4,2   3,7   3,7   4,0     3,9     3,8
spożycie ogółem            3,4   3,3   3,0   2,6     3,0     3,9
- indywidualne             3,2   3,2   3,1   2,6     3,0     3,9
Inwestycje                 4,6   6,5   8,2   8,6     7,4     8,1
.
Produkcja sprzedana
przemysłu                  8,3   7,9   7,7   7,6     7,9    10,0
budownictwa               16,2  10,6   9,1   8,3    10,1    12,6
.
CPI (średnia)              3,5   3,4   3,1   2,9     3,2     3,0
CPI (k.o.)                 3,1   3,3   3,2   3,0     3,0     2,9
Podaż pieniądza M3         8,9   9,1   9,2   9,1     9,1     9,9
.
Wynagr. realne
brutto                     2,7   3,2   3,5   3,7     3,3     3,5
Przeciętne zatrudnienie    1,4   1,7   1,8   1,9     1,7     2,5
Bezrobocie (k.o)          12,4  11,5  10,6  10,8    10,8     9,6
.
Eksport (GUS/RN)           7,9   7,3   6,1   3,3     6,2     6,7
Import  (GUS/RN)           8,3   7,1   6,4   5,2     6,7     6,3
C/A  w proc. PKB          -3,3  -3,7  -3,8  -3,9    -3,9    -4,5
USD/PLN (średni kurs)      2,8   2,8   2,7   2,7     2,8     2,7
EUR/PLN (średni kurs)      3,9   3,8   3,8   3,7     3,8     3,7

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, PAP

Polecane