Impel <IMPL.WA> Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel S.A. ...

Impel Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Impel S.A. ... REJESTRACJA PRZEZ SĄD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO IMPEL S.A. RAPORT BIEŻĄCY 5/2004 Zarząd Impel S.A. w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 13 stycznia 2004 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisana została zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki. Wysokość kapitału zakładowego Spółki, po podwyższeniu o kwotę 1.000.000 PLN poprzez emisję 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5.00 PLN każda, wynosi 82.500.000 PLN i dzieli się na 16.500.000 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Impel S.A. akcji po zarejestrowaniu ww. zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 26.500.000 głosów. Struktura kapitału zakładowego Impel S.A. po rejestracji zmian przedstawia się następująco: Grzegorz Dzik: -5.870.984 akcje, co stanowi 35,58% udziału w kapitale zakładowym Impel S.A. -11.570.984 głosy, co stanowi 43,66% ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A. Józef Biegaj: -4.429.016 akcji, co stanowi 26,84% udziału w kapitale zakładowym Impel S.A. -8.729.016 głosów, co stanowi 32,94% ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A. Akcjonariusze, którzy objęli akcje serii D: -6.000.000 akcji, co stanowi 36,36% udziału w kapitale zakładowym Impel S.A. -6.000.000 głosów, co stanowi 22,64% ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A. Pracownicy Spółki, którzy objęli akcje serii E: -200.000 akcji, co stanowi 1,22% udziału w kapitale zakładowym Impel S.A. -200.000 głosów, co stanowi 0,76% ogólnej liczby głosów na WZ Impel S.A. Data sporządzenia raportu: 20-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ