Impel <IMPL.WA> Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2004 ...

Impel <IMPL.WA> Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2004 ... TERMINY PRZEKAZYWANIA RAPORTÓW OKRESOWYCH W ROKU 2004 RAPORT BIEŻĄCY 8/2004 Zarząd Impel S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku 2004: 1.Raporty kwartalne przekazywane w 2004 roku: Raport kwartalny jednostkowy Impel S.A. publikowany będzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Impel S.A. zg. z §58 ust.1 Rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 139,poz.1569). -skonsolidowany raport kwartalny za IV kw. 2003 roku: 01.03.2004r. -skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2004 roku: 17.05.2004 r. -skonsolidowany raport kwartalny za II kw. 2004 roku: 16.08.2004 r. -skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2004 roku: 15.11.2004 r. 2.Raport półroczny za 2004 rok: Raport półroczny jednostkowy Impel S.A. publikowany bedzie jako część sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Impel S.A. zg.z §58 ust.3 Rozporzadzenia Rady Misnistrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2001 roku Nr 139,poz.1569). -raport półroczny skonsolidowany za 2004 rok: 30.09.2004 r. 3.Raporty roczne za 2003 rok: -raport roczny jednostkowy Impel S.A. za 2003 rok: 17.05.2004r. -raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Impel S.A. za 2003 rok: 17.05.2004r. Data sporządzenia raportu: 27-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Być może zainteresuje Cię też: