Impel <IMPL.WA> Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną ...

Impel <IMPL.WA> Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną ... ZAWARCIE UMOWY ZNACZĄCEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ RAPORT BIEŻĄCY 12/2004 Zarząd Impel S.A. informuje, iż w dniu 2 lutego 2004 roku Impel S.A. przejął solidarną odpowiedzialność i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy DTC Management Services Sp. z o.o. jako zarządcą nieruchomości, GP-BIS Sp. z o.o. (od dnia 22 stycznia br. spółka zależna od Impel S.A.) jako obsługującym i Golub Polska Sp. z o.o. jako podmiotem wspierającym. Umowy z DTC Management Services Sp. z o.o. zostały podpisane w dniu 6 stycznia 2004 roku, a ich uruchomienie nastąpi w dniu 1 marca 2004 roku. Przedmiotem umów jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie obsługi technicznej nieruchomości, utrzymania ich czystości oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osób i mienia. Usługą będą objęte wszystkie (27) nieruchomości należące do DTC Real Estate S.A. i DTC Land Operations S.A. Nieruchomości te - dawniej rozpoznawane jako Domy Towarowe Centrum, obecnie należące do grupy Eastbridge, zlokalizowane są w 20 miastach na terenie całej Polski. Łączna powierzchnia nieruchomości obsługiwanych przez GP-BIS Sp. z o.o. oraz Golub Polska Sp. z o.o. (m.in. w Warszawie, Gdańsku, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi oraz Wrocławiu) wynosi ponad 400 000 m2. Na podstawie ww. umów oraz umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Impel S.A., GP-BIS Sp. z o.o. i Golub Polska Sp. z o.o., Grupa Impel w ww. obiektach świadczyć będzie usługi porządkowo-czystościowe oraz ochrony osób i mienia. Umowy zawarto na czas nieokreślony. Szacunkowa łączna ich wartość wynosi 24,8 mln PLN netto. Do istotnych warunków umów należy: - uzyskanie przez GP-BIS Sp. z o.o. wraz z Golub Polska Sp. z o.o. gwarancji bankowych zabezpieczających prawidłowe wykonanie usługi; - przedstawienie przez GP-BIS Sp. z o.o. wraz z Golub Polska Sp. z o.o. polisę ubezpieczeniową OC zabezpieczającą wykonanie niniejszej umowy w wysokości nie mniejszej od równowartości w złotych kwoty min. 1 mln EURO. Powyższe warunki zostały spełnione przez obie spółki w dniu 2 lutego br. DTC Management Services Sp. z o.o. przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w dowolnym terminie w przypadku naruszeń którychkolwiek postanowień umowy i braku usunięcia ich w ciągu trzech dni roboczych. GP-BIS Sp. z o.o. przysługuje 180-dniowy termin rozwiązania umowy. Wartość umów przekracza 10% kapitału własnego Impel S.A. Data sporządzenia raportu: 02-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ