Pozyskaj 10 milionów złotych na rozwój firmy
w programie inwestycyjnym VRP i "Pulsu Biznesu"

FAQ

 

Jakie są gwarancje że innowacyjne pomysły nie zostaną skopiowane?
Wszystkie aplikacje Uczestników chętnych do wzięcia udziału w programie, lokowane są na wyodrębnionej witrynie do której dostęp ma ograniczone, wybrane  grono osób ze strony Organizatora. Zespół osób dokonujący analizy aplikacji jest nieliczny. Formularz  został tak opracowany, aby Uczestnicy mieli swobodę wypowiedzi i na tym etapie (I etap) przedstawili informacje niezbędne do dokonania przez Organizatora wstępnej oceny. W Regulaminie Programu znajduje się klauzula o zachowaniu poufności przez Organizatora. Ideą jaka przyświeca programowi jest wsparcie kapitałowe przedsiębiorców (osób) z nowymi pomysłami oraz umożliwienie wdrożenia tych pomysłów przez Uczestnika. Organizator jest zainteresowany współpracą z Pomysłodawcą projektu (Uczestnikiem) a nie realizacją pomysłów samodzielnie.

Jakie zmiany w Regulaminie może wprowadzić Organizator?
Zapis (par.7 pkt 8) pojawia się bardzo często we wszelkiego rodzaju regulaminach konkursowych. Jest to zabezpieczenie w celu możliwości dokonywania czynności przez Organizatora, niezbędnych w sytuacjach nadzwyczajnych. Dla przykładu, wydłużenie terminu spływania wniosków jest zmianą treści i podstawą do dokonania korekty w regulaminie. Intencją Organizatora nie jest dokonywanie zmian w regulaminie.

Gdzie można zapoznać się z warunkami Term Sheet?
Od momentu rozpoczęcia programu aż do dnia zakończenia naboru wniosków nie przewidujemy określania ogólnych warunków Term Sheet. Każdy projekt może być wyjątkowy i do niego będziemy określać nasze oczekiwania.
Po zakwalifikowaniu się do etapu drugiego Uczestnik może spodziewać się dodatkowych pytań dotyczących projektu a także rozpoczęcia wstępnych rozmów nt. ewentualnej współpracy. Wówczas to, pojawią się ustalenia, które staną się podstawą do przygotowania Term Sheet. Po wyłonieniu finalistów, zostaną podjęte negocjacje pomiędzy Organizatorem Inwestycyjnym a właścicielami projektu celem podpisania Term Sheet.

Czy program dotyczy firm tylko na terenie Polski?
W programie mogą wziąć udział firmy, które zlokalizowane są na terenie Rzeczpospolitej. Nie ma ograniczenia terytorialnego prowadzenia działalności.  

Czy moja aplikacja wpłynęła do programu?
Po wypełnieniu formularza Uczestnik powinien otrzymać potwierdzenie generowane automatycznie. Jeśli takiego potwierdzenia nie otrzymał może to oznaczać, że nastąpiły jakieś przeszkody w przekazywaniu danych. Należy skontaktować się z operatorem systemu i wyjaśnić przyczynę braku otrzymania potwierdzenia. Operatorem systemu jest Organizator Medialny. W stopce na platformie internetowej programu podane są wszystkie dane kontaktowe.

Czy możemy przesłać próbki naszego produktu, aby wesprzeć projekt pod względem zaprezentowania jego walorów?
Wszystkie dodatkowe informacje, które mogą wspomóc ocenę projektu powinny być załączone w ostatniej części formularza „uwagi”. Można tam wpisać linki do strony internetowej firmy bądź linki do obrazów wygenerowanych specjalnie na potrzebę programu. W końcowym etapie programu wybrani Uczestnicy będą mogli zaprezentować przed Jury swój produkt i zachwalać jego innowacyjność oraz walory.

Czy jeśli biznes nie przetrwa 3 lat wiąże się to ze zwrotem pieniędzy, karą lub innymi sankcjami?
Wejście kapitałowe Inwestora do spółki oznacza rozpoczęcie współpracy (objęcie części udziałów). Wówczas strony są współudziałowcami w spółce. Nie ma praktyki, jeśli biznes idzie źle aby nakładać na siebie kary. Wyjście Inwestora z inwestycji (czas, zasady, spłata) będzie określone w umowie inwestycyjnej.

W jakim terminie i na jaki adres należy złożyć dokumenty w formie papierowej?
Dokumentów w formie papierowej, w pierwszym etapie programu, Uczestnik nie składa. Zgłoszenia dokonuje się w formie elektronicznej na stronie www.impuls.pb.pl. Po dokonaniu wyboru najlepszych projektów (etap II), Organizator Inwestycyjny skontaktuje się celem określenia dalszych potrzeb (np. pierwsze spotkanie lub przygotowanie dokumentów uzupełniających).

Czy wykształcenie i doświadczenie zawodowe uczestników ma wpływ przy wyborze zwycięzcy?   
Jednym z elementów na które będziemy zwracać uwagę przy wyborze najlepszych projektów jest posiadanie zespołu osób, które będą zaangażowane we wdrożenie projektu. Wykształcenie i doświadczenie zawodowe mogą być elementami wspomagającymi lecz nie najważniejszymi przy ocenie.

Czy jeden uczestnik może zgłosić do programu 2-3 projekty?
Nie ma ograniczeń co do ilości projektów składanych przez Uczestników. Zgłoszenie projektu do programu wymaga jednakże wprowadzenia danych oddzielnie pod innym adresem e-mail. Należy zakończyć wprowadzanie danych jednego projektu i powtórnie wejść do systemu przez zakładkę „rejestracja”.

Czy projekt który jest dofinansowany z funduszy unijnych może wziąć udział w programie?
Projekt może zostać zgłoszony i wziąć udział w programie.