Pozyskaj 10 milionów złotych na rozwój firmy
w programie inwestycyjnym VRP i "Pulsu Biznesu"

Harmonogram

 

I Etap (01 lutego 2017 r. – 17 marca 2017 r.) – zgłaszanie projektów do programu - wstępna ocena merytoryczna zgłoszeń

II Etap (20 marca 2017 r. – 27 marca 2017 r.) – analiza i ocena merytoryczna zgłoszonych projektów

Ocenie poddane zostaną następujące elementy projektu:

a)  innowacyjność i unikalność produktu, usługi; szansa rozwoju produktu i skali firmy; czas wdrażania oraz możliwość wdrożenia
b)  spodziewane korzyści z zastosowania - ilościowe i wartościowe zapotrzebowanie na rynku na produkt/usługę, zwiększenie udziałów w rynku, elastyczność cenowa
c)  koszty wdrożenia - konieczność dalszego  zaangażowania finansowego, zwrot z inwestycji, środki własne przedsiębiorcy
d)  ryzyko inwestycyjne - ocena finansowa przedsięwzięcia, możliwość wyjścia z inwestycji przez inwestora, doświadczenie i kompetencje uczestnika i jego zespołu oraz konkurencja

III Etap (4 kwietnia 2017 r. – 12 maja 2017 r.) – wyjazdy i spotkania z wybranymi projektami

IV Etap (16 maja 2017 r.) – wybór 10-12 projektów do zaprezentowania przed Jury

V Etap (30 maja 2017 r.) – prezentacja projektów przed Jury (prezentacja multimedialna, prezentacja urządzeń lub modeli, rozmowa z członkami Jury)

VI Etap (8 czerwca 2017 r.) - ogłoszenie wyników Programu