Pozyskaj 10 milionów złotych na rozwój firmy
w programie inwestycyjnym VRP i "Pulsu Biznesu"

Jury


Do pomysłu na innowacyjny biznes będziecie Państwo musieli przekonać jury. Wybierze ono najciekawsze i najlepiej rokujące pomysły i zaprosi ich autorów do zaprezentowania swoich projektów.

 

  1. Name person

   Wojciech Kołpa - dyrektor ds. inwestycji w VRP sp. z o.o. Prowadzący od pierwszej edycji program „Impuls do Biznesu”. Specjalista z dziedziny zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Przez wiele lat pracował na stanowiskach menedżerskich w spółkach zarządzających grupami kapitałowymi współtworząc ich strategie działania. Członek Rad Nadzorczych spółek z branży opakowaniowej. W swoim życiu zawodowym kierował małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz EMBA na WSB Poznań/Helsinki.


  2. Name person

   Grzegorz Nawacki - zastępca redaktora naczelnego dziennika „Puls Biznesu”, jednocześnie redaktor naczelny portalu pb.pl. Absolwent wydziału dziennikarstwa w Collegium Civitas. Od marca 2006 r. dziennikarz "Pulsu Biznesu", od lutego 2011 r. zastępca redaktora naczelnego. Zajmuje się tematyką rynku kapitałowego, funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, oraz private equity. W 2009 r. został uznany „Dziennikarzem Roku” przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami. W 2007 r. zdobył nagrodę „Debiut Roku” w konkursie organizowanym przez Polską Izbę Ubezpieczeń.


  3. Name person

   Krzysztof Jakubiak - redaktor naczelny "Pulsu Medycyny" i "Pulsu Farmacji"
   ekspert Marketing Communication Academy, członek stowarzyszenia IPR i Akademii Ekspertów PRoto. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz University of Wisconsin.


 
Wszyscy członkowie jury zobligowani są do bezstronności i obiektywizmu, mają taki sam dostęp do materiałów konkursowych. Członkowie jury podpisują zobowiązanie do zachowania poufności oraz oświadczenie o nieposiadaniu udziałów w przedsiębiorstwach uczestniczących w konkursie.


Członkowie jury nie są wynagradzani finansowo za ich pracę na rzecz konkursu.