Pozyskaj 10 milionów złotych na rozwój firmy
w programie inwestycyjnym VRP i "Pulsu Biznesu"

Nagrody


Główną nagrodą pieniężną w każdej z dwóch kategorii jest kwota 100.000 zł.

Wartość drugiej nagrody pieniężnej, w każdej z dwóch kategorii wynosi po 30.000 zł każda. 

Najlepszym z projektów, w zależności od kategorii, może zostać zaproponowana inwestycja kapitałowa we wspólne przedsięwzięcie.

Wysokość inwestycji może wynieść do 10.000.000 zł

Z przedstawionych projektów Jury wyłoni Finalistów, z którymi inwestor może podjąć rozmowy inwestycyjne.

Ich ukoronowaniem będzie podpisanie term sheet (lub listu intencyjnego) będącego pierwszym krokiem do realizacji inwestycji.

Warunki i zasady dofinansowania zostaną szczegółowo określone w umowie inwestycyjnej, która może zostać zawarta z Finalistą wybranego projektu.