ING FIMSW raport bieżący nr 107/2004/FIMSW - nabycie aktywów o znacznej wartości

ING FIMSW raport bieżący nr 107/2004/FIMSW - nabycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 107/2004/FIMSW - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA 2) podstawowe dane o zbywającym: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, z siedzibą w Karkowie, Al.Pokoju 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010260. 3) data i sposób nabycia aktywów: Aktywa zostały nabyte w dniu 21 stycznia 2004r., na podstawie umowy zawartej w dniu 20 stycznia 2004r., określonej w raporcie bieżącym nr 106/2004/FIMSW. 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Bony skarbowe TB19/01/2005. 5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały nabyte za cenę 18.878.800,00 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 21 stycznia 2004r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIM Stabilnego Wzrostu na dzień 22 stycznia 2004r. 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: Nie występują powiązania pomiędzy ING FIM Stabilnego Wzrostu i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIM Stabilnego Wzrostu a zbywającym aktywa. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu. 8) źródło finansowania nabytych aktywów: Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ING FIM Stabilnego Wzrostu powiększone o dochody ING FIM Stabilnego Wzrostu. Data sporządzenia raportu: 23-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ