ING FIMSW raport bieżący nr 117/2004/FIMSW - zawarcie znaczącej umowy

ING FIMSW raport bieżący nr 117/2004/FIMSW - zawarcie znaczącej umowy RAPORT BIEŻĄCY NR 117/2004/FIMSW - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o zawarciu znaczącej umowy. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1)data zawarcia znaczącej umowy: 4 lutego 2004r. 2)oznaczenie stron umowy: ING FIM Stabilnego Wzrostu oraz Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 111, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099264. 3)oznaczenie przedmiotu umowy: Zbycie przez ING FIM Stabilnego Wzrostu bonów skarbowych TB15/09/2004. 4)istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Umowa związana z umową nabycia bonów skarbowych TB15/09/2004 przez ING FIM Stabilnego Wzrostu, określoną w raporcie bieżącym nr 116/2004/FIMSW; data rozliczenia transakcji: 5 lutego 2004r.; wartość transakcji 20.006.011,80 zł. 5)w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar: nie dotyczy 6)w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający: nie dotyczy 7)oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 10% wielkości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu. Data sporządzenia raportu: 05-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ