ING FIMSW raport bieżący nr 55/2004/FIMSW - zawarcie znaczącej umowy

ING FIMSW raport bieżący nr 55/2004/FIMSW - zawarcie znaczącej umowy RAPORT BIEŻĄCY NR 55/2004/FIMSW - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o zawarciu znaczącej umowy. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1)data zawarcia znaczącej umowy: 12 stycznia 2004r. 2)oznaczenie stron umowy: ING FIM Stabilnego Wzrostu oraz Bank Przemysłowo-Handlowy PBK SA, z siedzibą w Krakowie, Al.Pokoju 1, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010260. 3)oznaczenie przedmiotu umowy: Nabycie przez ING FIM Stabilnego Wzrostu bonów skarbowych TB02/06/2004. 4)istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Umowa z przyrzeczeniem odkupu (buy-sell-back); data rozliczenia transakcji: 12 stycznia 2004r.; wartość transakcji 39.998.032,40 zł. 5)w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar: nie dotyczy 6)w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający: nie dotyczy 7)oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 10% wielkości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu. Data sporządzenia raportu: 13-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ