ING FIMSW raport bieżący nr 89/2004/FIMSW - nabycie aktywów o znacznej wartości

ING FIMSW raport bieżący nr 89/2004/FIMSW - nabycie aktywów o znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 89/2004/FIMSW - NABYCIE AKTYWÓW O ZNACZNEJ WARTOŚCI ING Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu niniejszym informuje o nabyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce 2) podstawowe dane o zbywającym: Societe Generale Spółka Akcyjna Oddział w Polsce ma siedzibę w Warszawie, ul. Marszałkowska 111 i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000099264. 3) data i sposób nabycia aktywów: Aktywa zostały nabyte w dniu 16 stycznia 2004r., na podstawie umowy zawartej w dniu 16 stycznia 2004r., określonej w raporcie bieżącym nr 83/2004/FIMSW. 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: Bony skarbowe TB04/08/2004. 5) cena, po jakiej zostały nabyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały nabyte za cenę 35.001.928,54 zł., co stanowi jednocześnie wartość ewidencyjną tych aktywów według stanu na dzień 16 stycznia 2004r. uwzględnianą w wycenie aktywów ING FIM Stabilnego Wzrostu na dzień 19 stycznia 2004r. 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: Nie występują powiązania pomiędzy ING FIM Stabilnego Wzrostu i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIM Stabilnego Wzrostu a zbywającym aktywa. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Nabyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIM Stabilnego Wzrostu. 8) źródło finansowania nabytych aktywów: Źródłem finansowania nabytych aktywów są wpłaty dokonane przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ING FIM Stabilnego Wzrostu powiększone o dochody ING FIM Stabilnego Wzrostu. Data sporządzenia raportu: 19-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Być może zainteresuje Cię też: