ING FIZLP raport bieżący nr 111/2003/FIZLP - zawarcie znaczącej umowy

ING FIZLP raport bieżący nr 111/2003/FIZLP - zawarcie znaczącej umowy RAPORT BIEŻĄCY NR 111/2003/FIZLP - ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zawarciu znaczącej umowy. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1)data zawarcia znaczącej umowy: 2 kwietnia 2003r. 2)oznaczenie stron umowy: ING FIZ Lokata Plus oraz Bank Millenium SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000010186. 3)oznaczenie przedmiotu umowy: Zbycie przez ING FIZ Lokata Plus bonów skarbowych TB02/07/2003. 4)istotne warunki umowy, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych umowy, oraz wskazanie określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Umowa związana z umową nabycia bonów skarbowych TB02/07/2003 przez ING FIZ Lokata Plus, określoną w raporcie bieżącym nr 110/2003/FIZLP; data rozliczenia transakcji: 4 kwietnia 2003; wartość transakcji 21.553.632,10 zł. 5)w przypadku zawarcia w znaczącej umowie postanowień dotyczących kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro według kursu na dzień zawarcia tej umowy - określenie tej maksymalnej wysokości, a w przypadku gdy nie jest to możliwe, wskazanie podstawy przekroczenia określonego limitu, jak również wskazanie, czy zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar: nie dotyczy 6)w przypadku zawarcia znaczącej umowy z zastrzeżeniem warunku lub terminu - zastrzeżony w tej umowie warunek lub termin, ze wskazaniem, czy jest on rozwiązujący czy zawieszający: nie dotyczy 7)oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: Wartość przedmiotu umowy wynosi ponad 10% wielkości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus. Data sporządzenia raportu: 02-04-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ