ING FIZLP raport bieżący nr 230/2003/FIZLP - zbycie aktywów znacznej wartości

ING FIZLP raport bieżący nr 230/2003/FIZLP - zbycie aktywów znacznej wartości RAPORT BIEŻĄCY NR 230/2003/FIZLP - ZBYCIE AKTYWÓW ZNACZNEJ WARTOŚCI ING Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Lokata Plus niniejszym informuje o zbyciu aktywów o znacznej wartości. Szczegóły raportu, zgodnie z przepisami niżej wymienionego rozporządzenia, są następujące: 1) nazwa (firma) podmiotu nabywającego aktywa: ABN AMRO Bank (Polska) SA 2) podstawowe dane o nabywającym: ABN AMRO Bank (Polska) SA ma siedzibę w Warszawie, ul. 1-go Sierpnia 8A i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020489. 3) data i sposób zbycia aktywów: Aktywa zostały zbyte w dniu 1 grudnia 2003r., na podstawie umowy zawartej w dniu 1 grudnia 2003r., określonej w raporcie bieżącym nr 229/2003/FIZLP. 4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: Bony skarbowe TB23/06/2004. 5) cena, po jakiej zostały zbyte aktywa oraz wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych emitenta: Aktywa zostały zbyte za cenę 24.284.425,00 zł. Wartość ewidencyjna tych aktywów według wyceny z dnia 1 grudnia 2003r, uwzględniającej stany na dzień 28 listopada 2003r. wynosiła 24.336.917,70 zł. 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Nie występują powiązania pomiędzy ING FIZ Lokata Plus i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi ING FIZ Lokata PLus a nabywającym aktywa. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: Zbyte aktywa stanowią ponad 10% wartości aktywów netto ING FIZ Lokata Plus. Data sporządzenia raportu: 02-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ