ING NNP OFE: rynek akcji wzrośnie o ok. 20 proc. w 2007 r.

opublikowano: 25-01-2007, 15:31

Zarząd ING NNP OFE szacuje, że w tym roku duże spółki powinny zachowywać się lepiej, niż małe i średnie, a wzrost dla całego rynku akcji wyniesie około 20%. Aktywa netto ING NNP OFE wzrosły o 7,54 mld zł do 27,19 mld zł w 2006 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu ING NNP OFE.

Zarząd ING NNP OFE szacuje, że w tym roku duże spółki powinny zachowywać się lepiej, niż małe i średnie, a wzrost dla całego rynku akcji wyniesie około 20%. Aktywa netto ING NNP OFE wzrosły o 7,54 mld zł do 27,19 mld zł w 2006 roku, poinformowali przedstawiciele zarządu ING NNP OFE.

„Oczekujemy, że akcje powinny dać zarobić około 20% w tym roku, co najmniej tyle i będzie wynosić tempo wzrostu zysku spółek” - powiedział Piotr Kaczmarek, członek zarządu ING NNP OFE, podczas konferencji prasowej.

„Możliwe, że będziemy mieli jedną, dwie korekty w skali 15-20%, która będzie spowodowana korektą na emerging markets” - dodał.

Jego zdaniem, o wiele lepsze zachowanie średnich spółek względem dużych w 2006 roku powinno stopniowo zanikać. W ubiegłym roku wzrosty średnich spółek znacząco przewyższyły wzrost zysków, osiągając poziom 82%. W przypadku dużych spółek, wzrost ten wyniósł 20%, nieco ponad wzrost zysków.

„Nie mówimy, że spółki małe i średnie będą dramatycznie przeszacowane. One będą rosły, ale nie tak szybko jak w 2006 roku” - powiedział Kaczmarek.

„Duże spółki powinny lepiej zachowywać się niż małe, bo wiele z nich wciąż na niskie wyceny i mogą stanowić dobrą inwestycje, szczególnie że wzrost gospodarczy będzie dłużej trwał ” - dodał.

W tym roku dobre perspektywy wzrostu mają sektory budowlany oraz sektor handlu i usług. Bardzo dobre perspektywy dotyczą także sektora bankowego. Niespodziankę może przygotować także sektor spółek surowcowych i paliwowych.

„Podzielamy opinię, że sektor budowlany, handel i usługi mają bardzo dobre perspektywy wzrostu, ponieważ mają silną ekspozycję na inwestycje i spożycie indywidualne. Naszym zdaniem jednak uczestnicy rynku przeceniają skalę i długość spowolnienia w Stanach Zjednoczonych. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to spółki surowcowe i paliwowe będą cieszyły się dużym zainteresowaniem” - uważa Karczmarek.

„Inwestorzy nie powinni unikać banków. Oczekujemy, że po raz kolejny banki zaskoczą analityków i inwestorów”- dodał.

Ten rok może przynieść zaostrzenie polityki monetarnej przez Europejski Bank Centralny i brak obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jeśli tak się stanie, rynki bazowe mogą rozczarować inwestorów wyższymi rentownościami obligacji.

„W kraju mamy zagrożenie stóp procentowych. Póki co inflacja jest niska, ale powinna powoli, acz sukcesywnie wzrastać. Oczekujemy w tym roku dwóch podwyżek stóp procentowych do poziomu 4,5%”- powiedział Chłopek.

ING NNP OFE poinformował, że w ubiegłym roku przyrost liczby klientów wyniósł 190,6 tys. osób i okazał się najlepszym wynikiem spośród wszystkich OFE. Na koniec grudnia fundusz posiadał 934 tys. członków. Saldo transferów uczestników funduszu było dodatnie i wyniosło ponad 30 tys. klientów.

„Pozyskaliśmy w ubiegłym roku 17% osób, które zmieniły fundusz, podczas gdy nasz udział w rynku zwiększył się do ponad 19%” - powiedział Grzegorz Chłopek, wiceprezes zarządu ING NNP OFE.

W 2006 roku do OFE trafiło z ZUS 16,17 mld zł, z czego 3,78 mld zł trafiło do ING NNP OFE tj. 23,4% wszystkich składek. Oznacza to przyrost o 0,8 pkt proc. w porównaniu do 2005 roku.

Udział rynkowy funduszu mierzony liczbą klientów osiągnął poziom 19,4% (przyrost o 0,8 pkt proc.) w 2006 roku.

W ubiegłym roku ING pokonał średnią ważoną stopę zwrotu, która wyniosła 16,3%, osiągając poziom 16,5%.

„Uważamy, że jest to bardzo dobry wynik. Jesteśmy powyżej średniej ważonej. Naszym celem długoterminowym jest pokonywanie tej średniej w każdym roku” - powiedział Chłopek.

Udział funduszu w rynku mierzony aktywami netto osiągnął rekordowy poziom 23,3%, co oznacza przyrost o 0,5 pkt proc. w porównaniu z 2005 r.(ISB)

amo/tom

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane