Innowacja zamknięta w nawierzchni

Materiał partnera
opublikowano: 11-09-2017, 15:18
aktualizacja: 11-09-2017, 15:24

Podsumowanie cyklu artykułów o nawierzchniach jednowarstwowych SMA 16 JENA skierowanych do administracji dróg lokalnych. Opinie ekspertów

Idee, które przyświecały koncepcji tworzenia mieszanki SMA 16 JENA?

Po pierwsze trwałość mieszanki ( mechaniczna i starzeniowa) po drugie przyspieszenie czasu remontu po trzecie to ekonomia. Zwiększenie trwałości starzeniowej mieszanek bitumicznych to pogrubienie otoczki asfaltowej na ziarnach kruszywa. Procesy starzeniowe postępują od „górnych” powierzchni w głąb warstwy. Zwiększenie parametrów mechanicznych materiałów lepko plastycznych to manipulacja spójnością oraz katem tarcia wewnętrznego. Zastosowanie w mieszance SMA 16 ok. 50% frakcji powyżej 8mm, czyli bardzo dużo grubych kruszyw łamanych podnosi w znaczący sposób kąt tarcia wewnętrznego, co zwiększa w konsekwencji parametry mechaniczne mieszanki. Zastosowanie ok. 50% grubych grysów (w szczególności frakcji 11/16) oznacza tańsze kruszywa. Reasumujac – nawierzchnie wykonane z mieszanek SMA 16 JENA, dają dużą trwałość mechaniczną i starzeniową , nie są droższe, a często sporo tańsze od rozwiązań tradycyjnych. Według ostatnich badań mieszanki tego typu mogą być zastosowane dla każdej kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR7.

inż. Ireneusz Strugała – PPU TUGA


Ciągłe dążenie do wykonywania, za rozsądną cenę, nawierzchni drogowych o wysokich parametrach techniczno-użytkowych i możliwie najdłuższej ich trwałości, powinno być mottem przewodnim wszystkich zarządców dróg publicznych. Tylko w ten sposób można zaspokoić rosnące potrzeby użytkowników dróg. Drogi samorządowe, które stanowią 95% długości dróg publicznych w Polsce, od kilkudziesięciu lat są niedoinwestowane. Stan techniczny tych dróg jest niedostateczny i nie zaspakaja potrzeb ich użytkowników. Aby zahamować powiększającą się degradację nawierzchni dróg samorządowych w Polsce potrzebne są nie tylko większe nakłady finansowe na remonty i utrzymanie nawierzchni, ale konieczne jest powszechne wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, zapewniających kilkukrotnie większą trwałość nawierzchni, niż stosowane dotychczas. Chodzi tu o takie rozwiązania, które nie wymagają większych nakładów niż na rozwiązania tradycyjne, a zapewniają zdecydowanie większą trwałość oraz dobre właściwości techniczno-użytkowe. Takim innowacyjnym rozwiązaniem, sprawdzonym już w Polsce na kilkuset kilometrach dróg samorządowych w Polsce, jest bez wątpienia technologia jednowarstwowych nawierzchni z mieszanek mastyksowo-grysowych SMA 16 JENA.

inż. Konrad Jabłoński


W Zarządzie Dróg Powiatowych w Braniewie od kilku lat stosujemy do napraw nawierzchni bitumicznych różne technologie. Jedną z nich jest wykonanie nowych warstw ścieralnych z mieszanek SMA 16 JENA. Dzięki tej metodzie możliwe było przeprowadzenie szybkich remontów na odcinkach o najgorszym stanie technicznym. Do takich prac wybrano fragmenty, gdzie możliwe było jednoczesne układanie jednowarstwowo wyrównania z warstwą ścieralną, na całej szerokości jezdni. Porównując odcinki nawierzchni wykonane w tej technologii z odcinkami, na których układano betony asfaltowe można stwierdzić większą trwałość: na nawierzchniach jednowarstwowych SMA 16 JENA występuje mniej spękań po okresach zimowych oraz są mniej podatne na odkształcenia pod wpływem dużych obciążeń od ruchu ciężkiego. Dzięki temu Wykonawcy w postępowaniach przetargowych potrafią zaoferować dwukrotne wydłużenie terminu gwarancji na zrealizowane prace.

inż. Wojciech Skiba – dyrektor ZDP Braniewo


Jednowarstwowe nawierzchnie w technologii SMA 16 Jena to niewątpliwie ciekawa alternatywna dla tradycyjnych konstrukcji stosowanych na Polskich drogach zarówno samorządowych jaki i tych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszanka mastyksowo-grysowa typu SMA o uziarnieniu do 16 mm sprawia, że technologia jest bardzo uniwersalna zarówno w zakresie kategorii ruchu ( KR 1-4) jak i grubości wbudowanej warstwy (4-10 cm) cechuje się wysokimi parametrami funkcjonalno-użytkowycmi. Możliwości stosowania granulatu asfaltowego, oraz wbudowanie jednej, zamiast dwóch lub trzech warstw nawierzchni to w mojej ocenie najistotniejsze argumenty przemawiające za stosowaniem tej technologii. Sprawiają, że jest konkurencyjna cenowo w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, a co istotniejsze eliminuje problem szczelność międzywarstwej, realnie zwiększając trwałość wykonanej nawierzchni , jednocześnie skracając czas jej wykonania.

inż. Karol Gałązka – BUDIMEX S.A


W ostatnich kilku latach pojawiło się w Polsce kilka nowych, interesujących koncepcji dotyczących nawierzchni asfaltowych. Spośród nich, technologia jednowarstwowej nawierzchni SMA 16 JENA należy do najszybciej rozwijających się i, co jest szczególnie warte podkreślenia, najpowszechniej stosowanych. Oznacza to, że zarówno idea tej mieszanki, jak i jej zalety w sposób wyjątkowo trafny odpowiadają potrzebom administracji drogowej. O ile medialnie cała Polska żyje budową autostrad, to nasz dzień powszedni jest bardziej prozaiczny – znakomita większość Polaków jeździ drogami samorządowymi. I to w szczególności dla tej kategorii dróg dedykowana jest technologia SMA JENA, będąc bardzo ciekawą propozycją do zastosowania w utrzymaniu i podnoszeniu standardów jakościowych sieci drogowej. A jeśli rozejrzymy się wokół, to zobaczymy, że jest co naprawiać. Teraz mo- żemy także powiedzieć, że wiadomo jak – dzięki technologii SMA 16 JENA.

dr inż. Krzysztof Błażejowski (współautor książki „SMA 16 JENA. Poradnik”)


Stan techniczny sieci dróg lokalnych określa się jako zły, co wynika z niedostatecznego poziomu finansowania. Z tego powodu zarządy dróg potrzebują technologii napraw gdzie poniesione koszty w stosunku do efektów naprawy, będą miarą trwałości wykonanej naprawy nawierzchni. Te potrzeby spełnia technologia JENA, układana w jednej warstwie o grubości od 4cm do 10cm, czyli rezygnujemy z wykonywania warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz skropienia między warstwami. Zwiększona odporność na koleinowanie, zwiększona trwałość zmęczeniowa nawierzchni, wyższe właściwości przeciwpoślizgowe (poprawa bezpieczeństwa ruchu), to główne zalety tej nawierzchni. To co ją też wyróżnia to szybkie remonty starych nawierzchni oraz niski koszt wykonania po względem zużycia surowców i energii. Zastosowanie w mieszance dużej ilości grubego kruszywa, które kumuluje ciepło pozwala obniżyć temperatury produkcyjne do ok. 30°C, a to ma znaczący wpływ na redukcję emisji CO2. Zalety te doceniają użytkownicy i zarządcy dróg, gdzie ocena podstawowych wskaźników ekonomicznych determinuje wybór technologii remontu czy budowy nawierzchni.

inż. Michał Łysiak


Mieszanki typu SMA16JENA są stosowane na kontraktach realizowanych przez Skanska od 2014 roku. Zrealizowaliśmy wiele projektów zarówno dla inwestorów samorządowych, jak i prywatnych. Do projektowania i produkcji Skanska stosuje kruszywa o różnym pochodzeniu, jak np. bazalt, amfibolit, granodioryt, melafir czy dolomit. Technologia ta nie ogranicza więc materiałów do zastosowania, co więcej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno wykonawców, jak również inwestorów. Ponadto SMA16JENA może być produkowana z dodatkiem granulatu asfaltowego, co umożliwia prowadzenie racjonalnej i zgodnej z warunkami środowiskowymi gospodarki odpadami na placach produkcyjnych. Takie podejście do komponowania składu mieszanki mineralno-asfaltowej, poprzez zastosowanie kruszyw lokalnych w danej lokalizacji oraz materiałów pochodzących z recyklingu, wpisuje się w strategię zrównoważonej gospodarki materiałowej stosowaną w Skanska. Skanska jest firmą otwartą na nowe technologie, szczególnie gdy są one przyjazne środowisku, poprawiają bezpieczeństwo robót i upraszczają proces budowy i remontu dróg. Mieszanka SMA16JENA jest taką technologią. Czekamy na kolejnych inwestorów, dla których będziemy mogli układać kolejne kilometry nawierzchni w technologii jednowarstwowej.

inż. Przemysław Zalewski – SKANSKA S.A.


Nawierzchnia Jednowarstwowa

Szybko! Tanio! Skutecznie! Tak powinny wyglądać naprawy dróg o niż- szej kategorii ruchu. Drogi najmniej obciążone, czasem po prostu zapomniane lub przesuwane na dół listy w kolejce wykonania remontu są zdegradowane najbardziej. Sytuacja często mogłaby być inna stosując szybkie naprawy poprzez zastosowanie technologii nawierzchni jednowarstwowej. Nawierzchnie jednowarstwowe znajdują zastosowanie tam, gdzie czas wykonania ma być najszybszy, tam, gdzie fundusze na naprawy i remonty są ograniczone oraz tam, gdzie dużą rolę odgrywa stosowanie materiałów regionalnych oraz pochodzących z recyklingu. Mieszanka mineralno-asfaltowa przeznaczona do nawierzchni jednowarstwowych łączy w sobie cechy warstwy podbudowy oraz warstwy ścieralnej. Jest w stanie przenosić większe obciążenia niż standardowe mma przeznaczone do niskich kategorii ruchu, nie wymaga frezowania korekcyjnego zapewnia wysoką odporność na działanie czynników atmosferycznych. Technologia ta nie wymaga korzystania ze specjalnych maszyn oraz jest łatwa w użyciu. „Dobrze zaprojektowana nawierzchnia jednowarstwowa współpracuje z wykonawcą”!

dr inż. Igor Ruttmar – TPA Sp. z o.o.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Samorządy / Innowacja zamknięta w nawierzchni