Inspekcja Handlowa nałoży na firmy mandaty

Patrycja Otto
07-03-2002, 00:00

Jutro wchodzą w życie przepisy pozwalające kontrolerom Inspekcji Handlowej na nakładanie na firmy mandatów karnych. Za wykroczenia określone w 14 ustawach inspektorzy będą mogli karać grzywnami do 2,5 tys. zł.

8 marca 2002 r. wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w formie mandatów karnych. Działania zagrożone mandatami wymienione są np. w kodeksie wykroczeń, ustawie antyalkoholowej, prawie o miarach, prawie probierczym, ustawie o normalizacji, prawie działalności gospodarczej, ustawie o Inspekcji Handlowej, ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, ustawie o substancjach i preparatach chemicznych, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawie o kosmetykach.

Kiedy kara

Grzywny mogą nakładać inspektorzy Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz inspektoratów wojewódzkich. Od inspektora, który zamierza nałożyć na firmę karę pieniężną, należy zażądać dokumentu upoważniającego. Powinien on zawierać datę wystawienia, termin ważności, oznaczenie organu wydającego, podstawę prawną, imię i nazwisko inspektora, numer jego legitymacji służbowej, określenie zarzucanych wykroczeń, wysokość wymierzanej kary.

Regułą będzie, że w postępowaniu mandatowym można zostać ukaranym grzywną do 500 zł. Jednak w niektórych przypadkach kara może być surowsza i sięgnąć 2,5 tys. zł.

Przepisy określają warunki wymierzania grzywien. Osoba popełniająca wykroczenie musi zostać schwytana na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu czynu. Grzywny nie można nałożyć, gdy od ujawnienia wykroczenia minie więcej niż trzy dni. W przypadku stwierdzenia popełnienia czynu pod nieobecność sprawcy za pomocą urządzenia pomiarowego czy kontrolnego, nie mogą zachodzić wątpliwości co do osoby sprawcy. Wówczas od daty ujawnienia wykroczenia do nałożenia kary nie może upłynąć więcej niż 14 dni.

Mandat powinien określać wysokość kary, rodzaj zarzucanego wykroczenia oraz informację o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego i skutkach prawnych takiej decyzji.

— Mandat nie zostanie nałożony, gdy dany czyn jest przestępstwem karnym, bo w takich przypadkach prawo przewiduje inną odpowiedzialność — mówi Leszek Tokarski z departamentu prawnego Głównego Inspektoratu IH.

Przepisy rozróżniają trzy rodzaje mandatów: nakładane tylko w stosunku do osób czasowo przebywających w Polsce, kredytowe, wydawane za potwierdzeniem odbioru, i zaoczne.

Mandat kredytowy musi zawierać pouczenie o skutkach odmowy jego zapłaty. Termin uiszczenia grzywny wynosi 7 dni od daty przyjęcia mandatu. Mandat zaoczny inspektor musi pozostawić w miejscu, z którego adresat będzie mógł go swobodnie odebrać. Termin zapłaty wynosi 7 dni od daty wystawienia. W przeciwnym razie sprawa może zostać skierowana do sądu.

— Gdy okaże się, że czyn, za który wymierzono grzywnę, nie jest wykroczeniem, to ukarany może żądać uchylenia mandatu. Sprawa toczy się wówczas z urzędu lub na wniosek zainteresowanego, który należy dostarczyć w ciągu 7 dni od daty jego uprawomocnienia się — mówi Leszek Tokarski.

Odwołania

Osobie ukaranej grzywną przysługują środki odwoławcze.

Od wyroku pierwszej instancji służy apelacja, wnoszona w termie 7 dni od otrzymania wyroku z uzasadnieniem. Strony nie mają obowiązku uczestniczenia w postępowaniu.

— Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu i Rzecznikowi Praw Obywatelskich przysługuje prawo do wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego. Osoba uniewinniona lub wobec której umorzono postępowanie, może ubiegać się o odszkodowanie od Skarbu Państwa — mówi Leszek Tokarski.

W 2000 r. IH nałożyła 19,2 tys. kar o wartości prawie 2 mln zł, w 2001 r. — 15,1 tys. na kwotę 1,6 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Patrycja Otto

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Inspekcja Handlowa nałoży na firmy mandaty