Inspektor pracy nie od razu da spokój

Iwona Jackowska
opublikowano: 27-12-2011, 00:00

Tam, gdzie jest dużo wypadków, może wzrosnąć składka wypadkowa — zapowiada inspekcja pracy w planie na 2012 r.

Około 88 tys. kontroli chce przeprowadzić w przyszłym roku Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Działaniami prewencyjnymi zostanie objętych ok. 200 tys. podmiotów, przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.

Budownictwo i transport

Z planu działań PIP przyjętego już przez Radę Ochrony Pracy przy Sejmie RP wynika, że przyszły rok będzie ostatnim z długofalowego programu poprawy bezpieczeństwa w branżach i zakładach o największej skali zagrożeń zawodowych, realizowanego w latach 2010-12. Szczególnie wypadkogenną branżą jest budownictwo. Inspekcja zapowiada, że w przyszłym roku kontrolami obejmie prace budowlane i rozbiórkowe, a także budowy oraz remonty dróg. Nie będzie się przy tym skupiać wyłącznie na przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa. Na skutek dotychczasowych kontroli i skarg uznano, że w przyszłym roku konieczne będzie sprawdzenie czasu pracy pracowników budowlanych, a także wypłaty ich wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy. Niezależnie od działań kontrolnych, przewiduje się przeprowadzenie specjalnego programu informacyjno-prewencyjnegodla tego sektora gospodarki. Długofalowym programem objęto także transport drogowy. Kontynuowane będą dotychczasowe działania kontrolno- -prewencyjne, w tym kontrole przewidziane w krajowej strategii kontrolnej dotyczącej czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw oraz odpoczynku kierowców. Inspekcja w przyszłym roku dodatkowo zajmie się ich czasem pracy. Jednocześnie będzie prowadzić kampanię, pokazującą zależności między czasem pracy w tej dziedzinie a wypadkami. Program na lata 2010-12 polega też na wzmożonym nadzorze nad firmami wytypowanymi przez okręgowe inspektoraty, niezależnie od branży. Kontrola, doradztwo i promocja — na tym polegał nadzór i tak będzie również w przyszłym roku w zakładach, w których ujawniane są wysokie przekroczenia norm czynników szkodliwych dla zdrowia, znaczna liczba chorób zawodowych i wysokie wskaźniki wypadkowości.

Wyższa składka wypadkowa

Kontrola wypadkowości może skończyć się dla przedsiębiorcy podniesieniem składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jej wysokość jest ustalana na podstawie tego właśnie wskaźnika. Inspektorzy pracy będą zwracać się do ZUS o podwyżkę tej składki w przypadku rażącego naruszenia przepisów BHP w czasie dwóch kolejnych kontroli. Pracodawcy mający podwyższoną składkę muszą się liczyć z rekontrolami. Możliwe są nawet powtarzane krótkotrwałe kontrole, prowadzone do skutku, czyli do chwili, aż inspektorzy stwierdzą, że w zakładzie zlikwidowano bezpośrednie zagrożenia dla życia lub zdrowia.

12% planowanych kontroli — zadania planu centralnego

10% kontroli — zadania własne okręgowych inspektoratów pracy

32% kontroli — badanie zasadności zgłaszanych skarg i wniosków

46% kontroli — zadania podejmowane w ramach rutynowej działalności (poza skargami)

Priorytety PIP

Do priorytetowych zadań PIP przyjętych na 2012 r. należy m.in.

poprawa bezpieczeństwa w branżach i zakładach o największej skali zagrożeń zawodowych — produkcja mebli, wyrobów z drewna, wyrobów z metali, wyrobów ceramicznych, odlewnictwo metali, produkcja pojazdów silnikowych i części do pojazdów,

kontrole w branżach o najwyższej skali nieprawidłowości — w budownictwie, handlu oraz rolnictwie (zwłaszcza przy produkcji sadowniczej i warzywniczej), a także w hotelach i restauracjach.

Niektóre zalecenia Rady Ochrony Pracy dla inspekcji

zwrócenie szczególnej uwagi na prawidłowość wypłacania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

objęcie szczególną uwagą umów cywilnoprawnych, gdy stan faktyczny realizacji umowy wskazuje zasadność zawarcia umowy o pracę,

przeprowadzenie analizy skuteczności wystąpień inspektorów pracy do prokuratury,

objęcie wzmożoną kontrolą agencji pracy tymczasowej, które kierują do pracy za granicę

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu