Czytasz dzięki

Integracja zapewni korzystne synergie w drodze do zielonego ładu

  • Materiał partnera
opublikowano: 26-07-2020, 22:00

Zarówno PKN Orlen, jak i PGNiG zapisały w swoich strategiach rozwój działalności w oparciu o odnawialne źródła energii. Połączenie obu spółek umożliwi wypracowanie zdywersyfikowanego łańcucha wartości i uzyskanie korzystnych synergii.

Zielony Ład z wymogami odchodzenia od węgla i innych paliw kopalnych, a także przyznania preferencji nisko— i zeroemisyjnym źródłom energii stawia kraje UE przed wielkimi wyzwaniami. Choć polską energetykę także czeka etap gruntowanych zmian, to obecnie brakuje jej dużych, silnych firm zdolnych do odegrania roli liderów transformacji. W tym kontekście zamiar budowy dużego koncernu multienergetycznego, łączącego PKN Orlen, Lotos i PGNiG, jest krokiem potrzebnym i uzasadnionym.

Plan konsolidacji

Zaraz po tym jak Komisja Europejska zgodziła się na integrację PKN Orlen z Lotosem, poinformowano też o rozpoczęciu procesu przejęcia przez Orlen od skarbu państwa kontroli kapitałowej nad Grupą PGNiG. Zgodnie z założeniami na pierwszym etapie negocjowano postanowienia listu intencyjnego Orlenu i skarbu państwa, który posiada 71,88 proc. udziału w kapitale zakładowym PGNiG. 14 lipca 2020 r. PKN Orlen i skarb państwa, reprezentowanyprzez ministra aktywów państwowych, taki list intencyjny podpisały. Kolejnym krokiem było podpisane w ubiegły czwartek porozumienie o zachowaniu poufności pomiędzy PKN Orlen a Grupą PGNiG. Następnym będzie wystąpienie do Komisji Europejskiej z wnioskiem dotyczącym koncentracji na rynku w wyniku akwizycji. Prace nad przygotowaniem tego dokumentu już trwają. Orlen odegra wiodącą rolę w procesie konsolidacji kapitałowej i organizacyjnej obu firm jako podmiot mający przejąć kontrolę nad PGNiG.

W dniu podpisania listu intencyjnego model transakcji oraz jej harmonogram nie były jeszcze określone. Realizacja transakcji będzie możliwa dopiero po uzyskaniu zgód korporacyjnych i zgód na dokonanie koncentracji wydanych przez odpowiednie organy ochrony konkurencji, w tym Komisję Europejską. Orlen i PGNiG zobowiązały się do podjęcia współpracy i powołania zespołów, których zadaniem będzie wypracowanie harmonogramu działań, modelu transakcji i koordynacja prac związanych z jej realizacją. Wprawdzie dopełnienie procedur formalnych zajmie kilkanaście miesięcy, ale rynek już pozytywnie zareagował na ogłoszenie zamiaru dokonania fuzji. To potwierdzenie możliwości uzyskania efektu skali jako skutku konsolidacji. Orlen ma większe kompetencje w przetwarzaniu surowca (downstream), a po przejęciu PGNiG uzupełni je kompetencjami w zakresie wydobywania węglowodorów (upstream). Synergia z połączenia spółek jest więc naturalna i obiecująca.

Połączenie aktywów

Przejęcie PGNiG przez Orlen poszerzy portfolio koncernu w zakresie wytwarzania energii. Skonsolidowany podmiot będzie miał bowiem za podstawę efektywne elektrownie gazowe i odnawialne źródła energii, w tym morską energetykę wiatrową. PKN Orlen mocno podkreśla rolę siłowni gazowych w równoważeniu nieregularnego profilu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Z kolei doświadczenieOrlenu z dwoma blokami gazowo-parowymi pomoże lepiej zarządzać nowymi jednostkami PGNiG w Stalowej Woli i na warszawskim Żeraniu. Szerokie portfolio aktywów obu spółek umożliwi też optymalizowanie handlu na hurtowym rynku energii elektrycznej.

Lider energetyki

Fuzja spółek paliwowych i budowanie jednego multikoncernu energetycznego w Polsce jest odpowiedzią na konieczność dokonania gruntownych zmian w energetyce. Ten kierunek jest zgodny z trendami rynkowymi — w Europie największe koncerny już dawno przeprowadziły procesy konsolidacji i czerpią z tego wymierne korzyści. Nie od dziś budują one swoją wartość, integrując łańcuchy dostaw paliw i coraz śmielej inwestując w zieloną energetykę. Najlepszymi przykładami są zachodni liderzy branży paliwowej — BP, Total, Shell czy Equinor. Zachodnie koncerny zarządzają swoją działalnością właśnie w sposób segmentowy, koncentrując się na dywersyfikacjidziałalności i w ślad za nią na dywersyfikacji przychodów. Orlen również zamierza wzmacniać już po części istniejący system zarządzania segmentowego. Następnie, już po zrealizowaniu przejęcia Lotosu i PGNiG, wykorzysta go do zarządzania grupą spółek. Wtedy powstanie nowoczesny koncern multienergetyczny o wiodącej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

20 mld zł rocznie

Skutkiem integracji Orlenu i PGNiG będzie stabilizacja wyników finansowych obu firm. Jeżeli bowiem pogorszy się koniunktura w segmencie wydobycia (upstream), który zajmuje dominującą pozycję w strukturze przychodów PGNiG, mogą ją równoważyć przychody z przetwórstwa (downstream) zapewniane przez Orlen. Z kolei segment dystrybucji gazu PGNiG, mający spory potencjał dalszego wzrostu, zapewni połączonym spółkom stabilne, nieuzależnione od koniunktury przepływy finansowe oraz zasób środków niezbędny do finansowania inwestycji.

Połączenie w Polsce segmentów wydobycia i przerobu węglowodorów umożliwi ponadto lepsze zarządzanie rezerwami paliw oraz transformację operacyjną. Możliwe będzie osiągnięcie synergii kosztowych dzięki konsolidacji działalności operacyjnej odrębnych dotąd spółek, a także zakupów i zarządzania. Kolejnym oczekiwanym skutkiem fuzji Orlenu i PGNiG będzie zwiększenie produkcji i optymalizacja wykorzystania zasobów paliw w Polsce. Zwiększy się też efektywność operacyjna wydobycia. Szacuje się, że efektem pełnej konsolidacji Orlenu, Energi, Lotosu i PGNiG będzie wypracowywanie przez skonsolidowany podmiot około 20 mld zł zysku operacyjnego na rok. Z tego 40 proc. będzie pochodziło z rafinerii, petrochemii i produktów chemicznych, 20 proc. z wydobycia (około 70 mln boe rocznej produkcji), 15 proc. ze sprzedaży detalicznej (paliwa, gaz, energia), 15 proc. z dystrybucji gazu i energii, a 10 proc. z wytwarzania energii z potencjałem do podwojenia do 2030 r.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane