Internet Group <ARIL.WA> Korekta i ocena prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Internet Group SA za III kw. 2002

Swarzędz Meble Spółka Akcyjna
15-11-2002, 00:40

KOREKTA I OCENA PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERNET GROUP SA

ZA III KW. 2002

Warszawa, dnia 14.11.2002 r.

Raport bieżący Nr 40/2002

Zarząd Spółki Internet Group S.A. informuje, że dokonuje korekty prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Internet Group S.A. za III kwartał 2002 roku, podanej do publicznej wiadomości Raportem bieżącym Nr 26/2002 z dnia 14 sierpnia 2002 r. Ocena prognozy dokonana jest na podstawie zrealizowanych wyników finansowych grupy w oparciu o nieaudytowane sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 30.09.2002 r. dla Spółki Internet Group S.A. i spółek zależnych. Zgodnie z tymi wynikami pozycje wcześniej prognozowane kształtują się następująco:

- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 3.589 tys. zł, wobec prognozowanych 3.800 tys. zł

- w tym spółka ZIGZAG Sp. z o.o.: 3.419 tys. zł, wobec prognozowanych 3.500 tys. zł

- wskaźnik EBITDA*: (3.587) tys. zł, wobec prognozowanego (30) tys. zł

- w tym Spółka ZIGZAG Sp. z o.o. 477 tys. zł, wobec prognozowanego 200 tys. zł

*wskaźnik EBITDA liczony jest jako zysk na działalności operacyjnej, po wyłączeniu kosztów amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku trwałego.

Poziom uzyskanych w III kwartale 2002 roku przychodów wykazuje niewielkie odchylenia w stosunku do przychodów prognozowanych. Dla przychodów skonsolidowanych odchylenia te nie przekraczają (- 5,6%), a dla Spółki ZIGZAG sp. z o.o. nie przekraczają (- 2,4%).

Osiągnięty w III kwartale 2002 roku wskaźnik EBITDA dla Spółki ZIGZAG sp. z o.o. jest korzystniejszy o blisko 140% od prognozowanego.

Wskaźnik EBITDA dla całej grupy kapitałowej jest wynikiem nadzwyczajnych decyzji Zarządu Spółki Internet Group S.A. podyktowanych uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny aktywów oraz rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji majątkowej i finansowej Spółki. W związku z porozumieniem zawartym dnia 18.10.2002 umowa sprzedaży udziałów Spółki Ariel Sp. z o.o. została rozwiązana. Dlatego też Zarząd Spółki Internet Group S.A. zdecydował o utworzeniu rezerwy w kwocie 1.550.000 zł na niespłacone na dzień 30.09.2002 należności, wynikające z tej transakcji. Wpłacona przez grupę inwestorów I rata, w łącznej wysokości 200 tys. PLN, zgodnie z zapisami porozumienia została zatrzymana przez INTERNET GROUP S.A. jako odszkodowanie. Ponadto, Zarząd Spółki Internet Group S.A. po rozpatrzeniu możliwości korzystnego zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości posiadanych przez Spółkę w Radomiu podjął decyzję o aktualizacji wartości tychże aktywów. Brak możliwości korzystnego zbycia lub wydzierżawienia nieruchomości wynika w głównej mierze z trudnej sytuacji ekonomicznej w na terenie Radomia okolic. Poprzez trudną sytuację ekonomiczną należy rozumieć wysokie bezrobocie strukturalne, brak dynamicznie rozwijających się branż na tym terenie oraz brak zainteresowania inwestorów zakupem długoterminowym lub portfelowymi inwestycjami w nieruchomości. Decyzja Zarządu Spółki Internet Group S.A. była dodatkowo podyktowana brakiem uzyskiwania realnych pożytków z wynajmu nieruchomości oraz brakiem zainteresowania najmu ze strony nowych, potencjalnych najemców. Odpis aktualizujący wartość tych aktywów wyniósł 2.163.303,66 zł.

Łączne koszty wynikające z decyzji Zarządu podjętych wskutek pojawienia się nadzwyczajnych okoliczności wynoszą 3.713.303,66 zł. Należy zauważyć, że to właśnie te koszty spowodowały, że wskaźnik EBIDTA dla grupy kapitałowej uległ znacznemu obniżeniu. Bez uwzględnienia tych kosztów wskaźnik EBIDTA dla grupy kapitałowej za pierwsze trzy kwartały 2002 roku wyniósłby około 126. tys. zł, a tym samym byłby zdecydowanie lepszy od prognozowanego.

Zarząd Spółki Internet Group S.A., uwzględniając z jednej strony ekonomiczną konieczność podjęcia wyżej opisanych decyzji, pozwalających na prawidłowe zaprezentowanie sytuacji finansowej i majątkowej Spółki, z drugiej zaś strony fakt, że koszty będące konsekwencją powyższych decyzji mają zdecydowanie nadzwyczajny charakter, ocenia, iż prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej oraz Spółki zależnej ZIGZAG Sp. z o.o. za III kwartał 2002 roku została zrealizowana, czego dowodzą wyniki uzyskane na podstawowej działalności powyższych spółek.

Data sporządzenia raportu: 14-11-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Swarzędz Meble Spółka Akcyjna

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Internet Group &lt;ARIL.WA> Korekta i ocena prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Internet Group SA za III kw. 2002