Internet Group <ARIL.WA> Porządek obrad NWZA Spółki Internet Group S.A. w dniu 27.01.2004

Internet Group <ARIL.WA> Porządek obrad NWZA Spółki Internet Group S.A. w dniu 27.01.2004 PORZĄDEK OBRAD NWZA SPÓŁKI INTERNET GROUP S.A. W DNIU 27.01.2004 Warszawa, dnia 24 grudnia 2003 r. Raport bieżący nr 23/2003 Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem KRS 0000045531 w dniu 04.10.2001 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 stycznia 2004 r. o godz. 13.00 w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, w biurze Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o połączeniu Spółki Internet Group S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ze Spółką ZIGZAG Sp. z o.o. 6. Sprawy różne. 7. Zamknięcie obrad. Uprawnieni do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia są Akcjonariusze, którzy do dnia 19.01.2004 r. do godziny 17.30 złożą w biurze Spółki Internet Group S.A., mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 36, imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu. Data sporządzenia raportu: 24-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ