Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2004 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego

Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2004 Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2004 REJESTRACJA PRZEZ SĄD PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO Zarząd I&B SYSTEM S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2004 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem syg. Akt LD.XX NS-REJ.KRS/13622/3/279 dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do wysokości 16 150 000,00 zł poprzez zarejestrowanie nowej emisji 6 900 000 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00-zł każda. 6 799 600 sztuk akcji serii I zostało pokryte wkładami niepieniężnymi. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia wynosi 19 965 300. Jednocześnie w uzupełnieniu raportów bieżących Nr 66/2003, Nr 68/2003 i Nr 69/2003 informujemy, że: 1.Wartość przeprowadzonej sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach publicznej subskrypcji wyniosła 6 900 000 zł, tj. 6 900 000 szt. akcji po 1,00 zł (cena emisyjna) 2.Łączne koszty zaliczone do kosztów emisji 156 725,36 zł z tytułu: - przygotowanie i przeprowadzenie oferty 111 076,94 zł - sporządzenie prospektu emisyjnego 36 187,69 zł - promocja oferty 9 460,73 zł 3.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego wynosi 0,02 zł Kwotę 61 748,10 zł zaliczono w koszty finansowe 2003 roku i wykazana ona będzie w bilansie w aktywach w pozycji krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, natomiast kwota 94 977,26 zł zaliczona będzie w koszty 2004 roku. Liczba stron: 1 Data sporządzenia raportu: 23-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ