Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2003 Zmiany Uchwały Zarządu Nr 1/D/2003 z dnia 31 października 2003...

Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2003 Zmiany Uchwały Zarządu Nr 1/D/2003 z dnia 31 października 2003... RAPORT BIEŻĄCY NR 54/2003 ZMIANY UCHWAŁY ZARZĄDU NR 1/D/2003 Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2003 R. W SPRAWIE PODWYŻSZENIA DOCELOWEGO KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI SERII I Invar & Biuro System Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 21 listopada 2003 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 3/D/2003 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Nr 1/D/2003 INVAR & BIURO SYSTEM S.A. z późniejszymi zmianami. Treść Uchwały poniżej. UCHWAŁA ZARZĄDU Nr 3/D/2003 INVAR & BIURO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z siedzibą w Łodzi przy ul. Suwalskiej 16 z dnia 21 listopada 2003 r. W sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Nr 1/D/2003 INVAR & BIURO SYSTEM S.A. późniejszymi zmianami Na podstawie art. 444 § 1 i 4, art. 446, art. 447 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Uchwala się co następuje: 1. W ust. 10 Uchwały Zarządu Nr 1/D/2003 z póź. zm. skreśla się dotychczasową treść: "9 grudnia 2003 r." i zastępuje nową w brzmieniu: "10 grudnia 2003 r." 2. W ust. 11 Uchwały Zarządu Nr 1/D/2003 z póź. zm. skreśla się dotychczasową treść: "9 grudnia 2003 r." i zastępuje nową w brzmieniu: "10 grudnia 2003 r." 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: art. 81 ust.1 pkt.2 PPO Ilość stron: 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek Data sporządzenia raportu: 24-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ