Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2004 data pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji z...

Invar Biurosys <BISY.WA> RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2004 data pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji z... RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2004 DATA PIERWSZEGO NOTOWANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PO ASYMILACJI Z PAPIERAMI BĘDĄCYMI JUŻ PRZEDMIOTEM OBROTU NA RYNKU RÓWNOLEGŁYM Invar & Biuro System S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, o dopuszczeniu do obrotu giełdowego 6.900.000 (sześć milionów dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Z dniem 6 lutego 2004 zostanie wprowadzonych w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym 3.700.554 (trzy miliony siedemset tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii I Spółki, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBRSTM00072". Akcje zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 lutego 2004 asymilacji powyższych akcji Spółki, oznaczonych kodem "PLBRSTM00072" z akcjami Spółki będącymi w obrocie giełdowym oznaczonymi kodem "PLBRSTM00015". Podstawa prawna: § 43 ust.5 RRM Liczba stron: 1 Prezes Zarządu Henryk Kruszek Data sporządzenia raportu: 02-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ

Być może zainteresuje Cię też: