Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na dyskonto przy zakupie akcji PKO BP

opublikowano: 06-10-2004, 12:20

Inwestorzy indywidualni będą mogli kupić akcje zarówno w biurach maklerskich, jak i - bez zakładania rachunku inwestycyjnego - założyć lokatę prywatyzacyjną w PKO BP i w ten sposób uczestniczyć w subskrypcji na akcje banku - poinformował bank PKO BP w prospekcie emisyjnym opublikowanym w środę.

Zlecenia kupna w biurach maklerskich będą przyjmowane w dwóch terminach. Pierwszy potrwa od 22 do 29 października - w tym czasie inwestorzy będą mogli kupować akcje o 4 proc. tańsze (dyskonto 4 proc.) niż cena emisyjna, która zostanie ogłoszona najpóźniej 3 listopada.

Drugi termin zapisów na akcje PKO BP potrwa od 2 do 3 listopada - wówczas akcje będą tańsze od ceny emisyjnej o 2 proc. (dyskonto 2 proc.). 3 listopada zapisy na akcje będą przyjmowane do godziny 16.00.

Podmiotem oferującym akcje PKO BP jest biuro maklerskie BGŻ, które zobowiązuje się do niezwłocznego otwierania rachunków papierów wartościowych, dla osób nie posiadających takiego rachunku. W załączniku do prospektu emisyjnego jest podana lista pozostałych biur maklerskich, które będą przyjmować zapisy na akcje banku.

Indywidualni inwestorzy mogą zapisywać się na nie mniej niż 10 akcji i nie więcej niż na 25 tys. akcji banku.

Osoby, które zdecydują się nie sprzedawać akcji banku przez rok, licząc od dnia pierwszego notowania na giełdzie, otrzymają jedną akcję premiową za każde 20 nabytych w ramach oferty publicznej.

Klienci banku PKO BP, którzy nie posiadają rachunku inwestycyjnego będą mogli kupić akcje zakładając tzw. lokatę prywatyzacyjną w PKO BP. Mogą ją założyć osobiście albo przez pełnomocnika. Każdy może założyć jedną lokatę prywatyzacyjną.

Lokaty będzie można zakładać od czwartego dnia po opublikowaniu prospektu, czyli od poniedziałku 11 października, do 21 października 2004 r. Jeżeli inwestorzy przed upływem tego terminu złożą zlecenia na łączną wartość 720 mln zł, przyjmowanie lokat zakończy się wcześniej.

Lokaty prywatyzacyjne można będzie zakładać w godzinach pracy placówek banku, z tym że rozpoczęcie przyjmowania lokat nastąpi nie wcześniej niż o godzinie 8.05 w przypadku placówek czynnych od godziny 8.00, a zakończy się po obsłużeniu ostatniego klienta, który ustawił się w kolejce.

Lokaty będzie można założyć w 950 oddziałach banku PKO BP, w sumie klienci będą mieli do dyspozycji 2 tys. stanowisk. Lista placówek banku, które będą przyjmować lokatę prywatyzacyjną zamieszczona jest w załączniku do prospektu emisyjnego.

Pracownicy PKO BP nie będą mogli zakładać lokaty prywatyzacyjnej w godzinach pracy. Nie będą też mieli żadnych preferencji przy zakładaniu lokat.

Minimalna wartość lokaty wynosi 500 zł, a maksymalna 20 tys. zł. Bank nie będzie przyjmował dopłat na rachunki prywatyzacyjne.

Lokaty można zakładać tylko dokonując przelewu z rachunku bankowego PKO BP lub książeczki obiegowej PKO BP, bądź wpłacając gotówkę.

Lokata prywatyzacyjna rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy klienta z bankiem, a kończy się w dniu poprzedzającym dzień złożenia przez bank, w imieniu klientów, zamówień na akcje w subtranszy klientów banku.

W pierwszym dniu roboczym po ogłoszeniu ceny, po której będą sprzedawane akcje, bank złoży w imieniu klientów zamówienie na akcje. Zamówienie będzie obejmować liczbę akcji określoną jako iloraz wartości środków zgromadzonych na lokacie i ceny sprzedaży, pomniejszonej o dyskonto 4 proc.

W pierwszym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, kwota stanowiąca różnicę między kwotą zgromadzoną na rachunku lokaty, a wartością zakupionych akcji, wraz z należnymi odsetkami zostanie oddana klientowi lub przekazana na jego rachunek bankowy w PKO BP.

Od tego dnia pieniądze te nie będą oprocentowane.

W przypadku, gdyby bank nie dokonał przydziału akcji do 31 grudnia 2004 r. środki zgromadzone na rachunku lokaty będą oprocentowane wg stałej stopy procentowej wynoszącej 3 proc. rocznie.

Akcje, które klient nabędzie poprzez lokatę prywatyzacyjną zostaną zarejestrowane na tzw. rachunku rejestrowym, który jest indywidualnym rachunkiem papierów wartościowych prowadzonym przez Bankowy Dom Maklerski. Z rachunku rejestrowego klienci mogą realizować wyłącznie zlecenia sprzedaży akcji.

Jeśli akcje banku nie zostaną sprzedane przez rok od dnia pierwszego notowania, klientowi przysługuje jedna akcja premiowa za każde 20 akcji nabytych za pośrednictwem lokaty prywatyzacyjnej.

Przydział akcji inwestorom zostanie dokonany na specjalnej sesji giełdowej 6 listopada 2004 r. 10 listopada ma zacząć się obrót akcjami PKO BP na giełdzie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na dyskonto przy zakupie akcji PKO BP