Inwestycje i innowacje drogą do neutralności emisyjnej

  • Materiał partnera
opublikowano: 25-05-2021, 18:48

Grupa ORLEN stawia na rozwojowe inwestycje i buduje silny koncern multienergetyczny. Główny cel jest prosty – wzmocnienie pozycji całej Grupy wobec wyzwań transformacji energetycznej, spełnienie restrykcyjnych wymogów w zakresie emisyjności oraz wzrost wartości firmy dla akcjonariuszy.

Od trzech lat Grupa ORLEN realizuje niespotykany w historii firmy pod względem skali program inwestycyjny. Dzięki temu rozwija dotychczasowe obszary działalności i wchodzi w nowe. W ten sposób zapewnia sobie pozycję lidera zrównoważonej transformacji energetycznej w Europie. Do 2030 r. spółka przeznaczy 140 mld zł m.in. na modernizację obecnych aktywów, rozwój nowych, niskoemisyjnych aktywów oraz wdrażanie i opracowywanie nowych technologii.

Klamrą spinającą inwestycje Grupy ORLEN są innowacje. To umożliwi osiągnięcie przez grupę neutralności emisyjnej w 2050 r. Beneficjentami tych działań będą nie tylko pracownicy koncernu i akcjonariusze, lecz przede wszystkim klienci.

Intensywny rozwój petrochemii

W perspektywie najbliższych kilkunastu lat przerób ropy w paliwa będzie tracił na znaczeniu, jednak wzmocni się rola produkcji petrochemicznej. Dlatego Grupa ORLEN dąży do tego, aby stać się jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemicznych w Europie. Zgodnie ze strategią w 2030 r. ten segment działalności będzie generować około połowy zysków grupy z przerobu ropy naftowej, a skumulowane inwestycje na jego rozwój do 2030 r. sięgać będą około 44 mld zł.

140 mld zł

Taką kwotę Grupa ORLEN – jako lider transformacji energetycznej w Polsce – zainwestuje do 2030 r. w dotychczasowe i nowe modele biznesowe.

Flagowym projektem Grupy ORLEN w tym obszarze jest Program Rozwoju Petrochemii zainicjowany w 2018 r. W ramach tego projektu inwestycyjnego ostatnio oddano do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku. Ten projekt o wartości 184 mln zł ułatwi Grupie ORLEN opracowanie nowych technologii i produktów, zbudowanie własnego know-how oraz uzyskanie patentów dla nowatorskich rozwiązań. Grupa w maju tego roku rozpoczęła też największą inwestycję petrochemiczną w Europie w ciągu 20 lat – budowę Kompleksu Olefin III. Pozwoli ona na redukcję o 30 proc. emisji dwutlenku węgla na tonę produktu. Po jej finalizacji wzrośnie też zysk operacyjny (EBITDA) spółki o około 1 mld zł. Zapewnione zostaną stabilne miejsca pracy oraz intensywny rozwój branży chemicznej w Polsce. To ważne właśnie w kontekście zmniejszającego się zapotrzebowania na produkty z rafinerii i spodziewanego do 2050 r. wzrostu aż o około 80 proc. na wysokomarżowe petrochemikalia. Nakłady inwestycyjne na ten projekt szacowane są poziomie 13,5 mld zł. O skali inwestycji świadczy to, że jej powierzchnia wyniesie prawie 100 ha, co odpowiada wielkości 140 boisk do piłki nożnej. Produkty petrochemiczne, wytwarzane w Kompleksie Olefin III, będą bazą do produkowania wszelkich przedmiotów codziennego użytku, m.in. środków czystości i artykułów higienicznych oraz medycznych, a także włókien syntetycznych do produkcji odzieży czy masek ochronnych. Powstawać z nich będą również m.in. części samochodowe, elementy sprzętów AGD i urządzeń elektronicznych. W ramach Programu Rozwoju Petrochemii Grupa ORLEN planuje także dwie kolejne inwestycje – rozbudowę zdolności produkcyjnych fenolu i budowę kompleksu pochodnych aromatów.

Dynamiczny rozwój segmentu petrochemicznego wspiera też działalność spółek z Grupy ORLEN.

Obecnie we Włocławku trwa rozbudowa instalacji do produkcji nawozów, która jest już zaawansowana w 60 proc. To największa w regionie kujawsko-pomorskim i w historii firmy ANWIL inwestycja, która zwiększy zdolności produkcyjne o 50 proc., zapewni około 100 nowych miejsc pracy oraz wzmocni polską gospodarkę. Według prognoz zysk operacyjny spółki po zakończeniu projektu, które planowane jest na 2022 r., wzrośnie o około 250 mln zł rocznie.

Modernizacja rafinerii

Mimo postępującej rewolucji napędów w transporcie większość pojazdów jeszcze przez pewien czas będzie napędzana głównie paliwami tradycyjnymi. Dlatego rafineria pozostanie ważnym segmentem działalności Grupy ORLEN do 2030 r., dążącej do utrzymania pozycji lidera w tym sektorze.

Fundamentem dalszego rozwoju tego obszaru działalności będzie z jednej strony pogłębienie przerobu ropy, z drugiej zwiększenie efektywności całego sektora paliwowo-energetycznego. Poprawa efektywności przyczyni się do obniżenia emisyjności, co jest jednym z celów strategicznych Grupy. Dlatego już w 2020 r. Grupa ORLEN rozpoczęła budowę kluczowej dla rafinerii w Płocku instalacji Visbreakingu, która obecnie zaawansowana jest w około 40 proc. W wyniku tej inwestycji pozostałość próżniowa, która dotąd była wykorzystywana do produkcji ciężkich olejów opałowych czy asfaltu, będzie przetwarzana na produkty wysokomarżowe – benzynę i olej napędowy. Oznacza to, że rafineria będzie mogła prowadzić jeszcze bardziej pogłębiony przerób, a tym samym uzyskiwać wyższe o kilka punktów procentowych udziały paliw z baryłki ropy naftowej. Zgodnie z szacunkami po zakończeniu inwestycji, które planowane jest na koniec 2022 r., zysk operacyjny koncernu wzrośnie nawet o 415 mln zł rocznie.

Bio znaczy lepiej

W długoterminowej strategii rozwoju Grupy ORLEN uwzględnione jest dążenie do rozwijania nowoczesnych produktów, wpisujących się w zrównoważony rozwój portfolio produktowego. W 90 proc. ukończona jest już budowa pierwszej w Polsce i największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego na terenie zakładu ORLEN Południe w Trzebini. Po ukończeniu inwestycji, zaplanowanym do końca 2021 r., krajowe zapotrzebowanie na ten produkt zostanie pokryte aż w 75 proc. Dzięki tej inwestycji w ORLEN Południe utworzono kilkadziesiąt miejsc pracy. Glikol propylenowy to bioprodukt, czysty i bezpieczny dla środowiska. Wykorzystywany jest m.in. w medycynie, kosmetyce, przemyśle spożywczym i farmaceutycznym.

Z kolei w Jedliczu ORLEN Południe przygotowuje się do budowy instalacji do produkcji bioetanolu II generacji. Celem inwestycji jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku biokomponentów i sprostanie unijnym wyzwaniom zobowiązującym Polskę do stosowania paliw odnawialnych i biokomponentów w transporcie. Dzięki planowanej budowie tego nowoczesnego wydajnego kompleksu Polska ma szansę umocnić swoją pozycję w Europie w obszarze biopaliw nowej generacji.

Nową gałęzią segmentu petrochemicznego będzie również recykling. Do 2030 r. Grupa ORLEN osiągnie moce w recyklingu – przede wszystkim plastików – na poziomie do 0,4 mln ton rocznie. Będzie również wdrażać zaawansowane technologie gospodarki obiegu zamkniętego.

Energetyka odnawialna to klucz do sukcesu

Przyszłością polskiej gospodarki jest rozwój sektora energetycznego opartego przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii. Zgodnie ze strategią na projekty wspierające cel osiągnięcia neutralności emisyjnej Grupa przeznaczy do końca dekady 47 mld zł.

Grupa ORLEN od dwóch lat prowadzi intensywne prace związane z przygotowaniem kluczowej inwestycji w tym obszarze – farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Rozpoczęcie inwestycji o maksymalnej łącznej mocy do 1,2 GW planowane jest na rok 2023, a zakończenie w roku 2026. Partnerem branżowym Grupy ORLEN przy realizacji tego projektu jest kanadyjska firma Northland Power Inc., która objęła pakiet 49 proc. udziałów w inwestycji.

Grupa ORLEN umacnia też swoją pozycję w zakresie energetyki odnawialnej poprzez przejęcia lądowych farm wiatrowych. Portfolio OZE Grupy ORLEN od początku tego roku powiększyło się o trzy lądowe farmy wiatrowe na Pomorzu o łącznej mocy około 90 MW oraz farmę wiatrową Kanin o mocy 20 MW, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Wcześniej, w lipcu 2020 r. spółka Energa z Grupy ORLEN uruchomiła jedną z największych farm wiatrowych w Polsce o mocy 31 MW w Przykonie w województwie wielkopolskim.

To nie wszystko. W ramach powstającego Centrum OZE Energa planowana jest także dalsza rozbudowa kompetencji w fotowoltaice. W tym zakresie od początku 2021 r. w gminie Przykona zainicjowane zostały dwa projekty – farma fotowoltaiczna Gryf o mocy 20 MW i planowana farma Mitra o mocy około 100 MW.

Gotowi na nowe otwarcie – paliwa alternatywne

Paliwa alternatywne z roku na rok będą odgrywały coraz bardziej znaczącą rolę w motoryzacji. Dlatego rozwój produkcji i dystrybucji paliw alternatywnych jest istotnym elementem strategii ORLEN2030. Grupa będzie zwiększać dostępność takich paliw, między innymi poprzez budowę sieci szybkich ładowarek elektrycznych oraz rozwój sprzedaży paliwa wodorowego i LNG/CNG.

Jednym z głównych filarów, który pozwoli na zwiększenie dostępności paliw alternatywnych, są inwestycje Grupy ORLEN w rozwój infrastruktury dla elektromobilności. Obecnie w ramach sieci ORLEN Charge na terenie Polski funkcjonuje 87 szybkich stacji ładowania PKN, a kolejne 63 powstaną do końca tego roku. Koncern w perspektywie 10 lat zakłada dysponowanie minimum 1 tys. szybkich ładowarek elektrycznych. Ponadto stopniowo do istniejących stacji ładowania pojazdów elektrycznych dołączane są ładowarki należące do Energi – łącznie 53 stacje. Do końca drugiego kwartału 2021 r. planowane jest również uruchomienie dodatkowych 271 stacji ładowania AC oraz 8 stacji DC w największych miastach w północnej Polsce. Dzięki temu cała sieć Grupy ORLEN obejmie łącznie ponad 480 obiektów.

Innym, rozwijanym przez Grupę ORLEN obszarem z zakresu paliw alternatywnych jest paliwo wodorowe. W tym obszarze realizujemy budowę hubów wodorowych w Trzebini, we Włocławku i Płocku o łącznych mocach produkcyjnych sięgających docelowo ponad 1000 kg na godzinę wysokiej czystości wodoru. Grupa ORLEN jako jedna z pierwszych w Polsce będzie wdrażać także paliwo wodorowe dla klientów biznesowych. Pierwsze stacje obsługujące wodorowe autobusy i auta osobowe powstaną w Poznaniu i Katowicach. Z myślą o rozwoju tej działalności Grupa ORLEN podpisała kolejne porozumienia o współpracy z licznymi samorządami i miejskimi spółkami będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Segment detaliczny rozwijany dla klientów

Rozwój obszaru sprzedaży detalicznej to kolejny ważny element strategii Grupy ORLEN. Działania prowadzone w tym zakresie skupiają się obecnie na rozbudowie i modernizacji sieci sprzedaży oraz znaczącym poszerzeniu dotychczasowej oferty. Według założeń do 2030 r. w regionie pod marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji. Równolegle kontynuowany jest zapoczątkowany dwa lata temu proces rebrandingu zagranicznych stacji paliw. Do 2030 r. koncern chce zainwestować w rozwój działalności detalicznej około 11 mld zł.

Mocny akcent Grupa ORLEN kładzie na rozwój sprzedaży pozapaliwowej. W planach jest przekształcanie sieci sprzedaży w kompleksowe punkty obsługi klienta. W ramach rozwoju oferty Grupa ORLEN buduje nowe formaty sprzedaży detalicznej pod marką „ORLEN w ruchu”, dostępne poza stacjami paliw, i zaangażuje się w rozwój punktów odbioru paczek i usług kurierskich, stawiając własne automaty paczkowe. Pierwsze formaty sprzedaży detalicznej poza stacjami ORLEN zostaną uruchomione jeszcze w pierwszym półroczu 2021 r. Natomiast we wrześniu tego roku klientom udostępniona zostanie usługa „ORLEN Paczka”, obejmująca zarówno maszyny paczkowe, jak i punkty do nadawania i odbierania paczek. Do końca 2021 r. korzystać będzie można w sumie już z ponad 5,5 tys. punktów sieci, a docelowo Grupa ORLEN udostępni klientom możliwość odbioru i nadań przesyłek w ponad 10 tys. punktów.

Grupa ORLEN rozwija również swoją działalność w obszarze mediowym. Skutecznie działa już dom mediowy utworzony wspólnie z PZU, który pozyskuje kolejnych klientów. Z kolei dzięki przejęciu sieci RUCH oraz wydawnictwa Polska Press, koncern rozszerzył możliwość dotarcia do nowych klientów. Decyzja o dokonaniu zakupów wpisuje się w plany dywersyfikacji przychodów i dalszy rozwój sieci detalicznej, m.in. poprzez optymalizację kosztów marketingowych oraz skuteczną rozbudowę narzędzi big data.

Siła synergii

Grupa ORLEN konsekwentnie buduje silny koncern multienergetyczny. W tym celu w kwietniu 2020 r. do Grupy ORLEN dołączyła Energa, trwa również finalizacja przejęć Grupy LOTOS i PGNiG. Prowadzony przez Grupę ORLEN proces połączenia jest kluczowy z punktu widzenia przyszłości biznesowej wszystkich firm, budowania ich wartości dla akcjonariuszy, bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także interesu klientów indywidualnych i lokalnych społeczności. Połączony podmiot będzie oparty na w pełni zintegrowanym łańcuchu wartości, od poszukiwań i wydobycia, przez rafinerię, petrochemię oraz nowoczesną energetykę, aż po sprzedaż detaliczną. To oznacza długotrwały wzrost wartości firmy, tanią energię dla polskiej gospodarki oraz atrakcyjny pakiet kompleksowych usług dla klientów.

Połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oznacza wejście do grona najbardziej liczących się koncernów paliwowo-energetycznych w Europie, jak hiszpański Repsol czy włoskie Eni. W momencie zrealizowania wszystkich przejęć powstanie Grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie dochodzącym do około 200 mld zł i łącznym zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na około 20 mld zł. Tak zbudowany koncern będzie miał przed sobą otwartą ścieżkę do dalszego wzrostu.

Poprzez przejęcia Grupa ORLEN umocniła też swoją pozycję na rynku przewozów drogowych. Transakcja nabycia 100 proc. udziałów spółki transportowej OTP, największego przewoźnika drogowego paliw płynnych w Polsce, umożliwi dynamiczny rozwój i optymalizację procesów logistycznych w całej Grupie ORLEN. Zakup spółki OTP oraz centralizacja kompetencji transportowych pozwolą na osiągnięcie oszczędności na poziomie nawet 25 mln zł rocznie. Przyjęty kierunek rozwoju stwarza również przestrzeń do współpracy z polską branżą transportową. Centralne zarządzanie logistyką drogową wymaga bowiem dodatkowo zbudowania silnego i stabilnego portfolio firm zewnętrznych, które w sposób niezawodny i optymalny kosztowo będą uzupełniały przewozy dla Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN – przyszłość to odpowiedzialność

Grupa ORLEN dobrze rozumie wyzwania, które przed koncernem paliwowym stawia transformacja energetyczna. Spółka przygotowała i wdraża strategię zmiany. Pokazuje, jak chce się zmienić. W jakich kierunkach. I w jakim tempie. Grupa ORLEN poprzez decyzje i inwestycje kreuje przyszłość. Skutecznie i odpowiedzialnie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane