ITI HOLDINGS SA Podpisanie umowy z BRE Bank S.A.

opublikowano: 04-11-2003, 20:49

ITI HOLDINGS SA Podpisanie umowy z BRE Bank S.A. PODPISANIE UMOWY Z BRE BANK S.A.
Raport bieżący nr 16/2003
Niniejszym International Trading and Investments Holdings SA (Luxembourg) ("Spółka", ITI Holdings SA) informuje, że w dniu 3 listopada 2003 r. ITI Holdings S.A., ITI TV Holdings Sp. z o.o. oraz BRE Bank SA podpisały Umowę Uzupełniającą do umowy z dnia 30 czerwca 2003 r. dotyczącej refinansowania obligacji spółki ITI Holdings S.A o łącznej wartości nominalnej 109.550.000 USD.
W wyniku podpisania Umowy Uzupełniającej, spółka powiązana z BRE Bank S.A. nabędzie od ITI TV Holdings Sp. z o.o. do dnia 5 listopada 2003 r. 10% udziałów w TVN Sp. z o.o. ("TVN"). Powyższa transakcja zostanie opłacona przez BRE Bank S.A. poprzez przekazanie do umorzenia obligacji ITI Holdings S.A. o wartości 42.500.000 USD. ITI Holdings S.A. posiada czteroletnią opcję odkupu 10% udziałów w TVN za cenę 42.500.000 USD, która będzie korygowana o skumulowaną wewnętrzną stopę zwrotu.
Dodatkowo BRE Bank S.A. oraz Jakubas dokonają konwersji pozostałej części istniejących obligacji o wartości 67.050.000 USD na obligacje nowej emisji (krótko- i długoterminowe) zgodnie z warunkami opisanymi w umowie z dnia 30 czerwca 2003 roku, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 12/2003. Nowe obligacje zostaną wyemitowane przez spółkę zależną od ITI Holdings S.A. i będą gwarantowane przez ITI Holdings S.A. Nowe obligacje zostaną wyemitowane pod warunkiem zarejestrowania przez sąd zastawu na 56.420 udziałach w TVN, które obecnie reprezentują 8,57% udziałów w TVN. ITI Holdings S.A. oraz BRE Bank S.A. uzgodniły dokonanie określonych zmian oraz spełnienie określonych warunków w przypadku jeśli TVN dokona emisji instrumentów dłużnych w formie obligacji typu "Senior Notes".
W wyniku przeprowadzenia powyższych transakcji Grupa ITI obniży swoje zadłużenie z 109.550.000 USD do 67.050.000 USD, to jest o 42.500.000 USD, oraz dokona zamiany krótkoterminowego zadłużenia o pierwotnym terminie zapadalności przypadającym na czerwiec 2004 roku, na zadłużenie w kwocie 17.000.000 USD o terminie zapadalności przypadającym na 2003/2005 oraz przypadającym na 2007 rok terminie zapadalności zadłużenia w kwocie 50.050.000 USD. Dodatkowo Grupa ITI zanotuje w IV kwartale 2003 roku zysk na sprzedaży do spółki powiązanej z BRE Bank S.A. 10% udziałów w TVN.
Przeprowadzenie wyżej wymienionych transakcji jest uzależnione od zarejestrowania przez sąd zastawu na wyżej wymienionych udziałach w TVN oraz dokonaniu pozostałych zmian i spełnieniu pozostałych warunków zawieszających, które określone zostały w Umowie Uzupełniającej. Zamknięcie całej transakcji powinno nastąpić najpóźniej do końca grudnia 2003 r.
Umowa Uzupełniająca podpisana w dniu 3 listopada 2003 r. została uznana za znaczącą umowę w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych ITI Holdings S.A.
Data sporządzenia raportu: 04-11-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / ITI HOLDINGS SA Podpisanie umowy z BRE Bank S.A.