Czytasz dzięki

Jak kraje UE dbają o środowisko

opublikowano: 11-04-2019, 22:00

Komisja Europejska 5 kwietnia 2019 r. opublikowała drugi przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska.

Pełne wdrożenie unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska może pomóc gospodarce UE zaoszczędzić około 55 mld euro rocznie na kosztach ochrony zdrowia i bezpośrednich kosztach ponoszonych przez środowisko.

Dbanie, by powietrze, woda i gospodarka odpadami, z
których korzystają nasi obywatele, były najwyższej jakości, a nasz kapitał
naturalny był chroniony, to dla nas kwestie priorytetowe — zapewnia Karmenu
Vella, unijny komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.
Zobacz więcej

NA PIERWSZYM PLANIE:

Dbanie, by powietrze, woda i gospodarka odpadami, z których korzystają nasi obywatele, były najwyższej jakości, a nasz kapitał naturalny był chroniony, to dla nas kwestie priorytetowe — zapewnia Karmenu Vella, unijny komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa. Fot. ARC

Sporo do zrobienia

W drugim przeglądzie wdrażania polityki ochrony środowiska, opublikowanym 5 kwietnia przez Komisję Europejską, przedstawiono sytuację w każdym z państw członkowskich i wskazano przyczyny występowania luk we wprowadzaniu przepisów. Oprócz 28 sprawozdań krajowych przegląd zawiera także komunikat przedstawiający wnioski i wspólne tendencje na poziomie UE, a także zalecenia dotyczące usprawnień we wszystkich państwach członkowskich, w tym działania priorytetowe.

— Dbanie, by powietrze, woda i gospodarka odpadami, z których korzystają nasi obywatele, były najwyższej jakości, a nasz kapitał naturalny był chroniony, to dla nas kwestie priorytetowe. Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska dostarcza państwom członkowskim informacji i narzędzi, które mają im pomóc w realizacji tych celów — podkreśla Karmenu Vella, komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Z przeglądu wynika, że 18 państw członkowskich nadal się boryka z wysokim poziomem emisji tlenków azotu (NO x), a 15 państw musi jeszcze bardziej ograniczyć emisje cząstek stałych (PM2,5 i PM10). Wzmocniono ramy polityki w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, jednak zapobieganie powstawaniu odpadów pozostaje ważnym wyzwaniem dla wszystkich państw członkowskich. Jeśli chodzi o gospodarowanie odpadami, pięć państw osiągnęło już cele w zakresie recyklingu, a dziewięć państw jest na dobrej drodze do ich realizacji, jednak w przypadku 14 istnieje ryzyko, że wyznaczone na 2020 r. cele w zakresie recyklingu odpadów komunalnych nie zostaną osiągnięte.

fa44e31e-90f7-11e9-bc42-526af7764f64
Poza scenariuszem
Newsletter poświęcony globalnym rynkom finansowym. Strategie inwestycyjne, alternatywne scenariusze, makrospojrzenie.
ZAPISZ MNIE
Poza scenariuszem
autor: Marek Wierciszewski
Wysyłany co dwa tygodnie
Marek Wierciszewski
Newsletter poświęcony globalnym rynkom finansowym. Strategie inwestycyjne, alternatywne scenariusze, makrospojrzenie.
ZAPISZ MNIE

Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa.

Kliknij w link w wiadomości, aby potwierdzić subskrypcję newslettera.
Jeżeli nie otrzymasz wiadomości w ciągu kilku minut, prosimy o sprawdzenie folderu SPAM.

Solidne i efektywne systemy gospodarowania odpadami stanowią istotny element gospodarki o obiegu zamkniętym. Wiele pozostaje jeszcze do zrobienia, aby do 2027 r. w pełni osiągnąć cele dyrektyw wodnych, a w szczególności dobry stan naszych jednolitych części wód. Ścieki komunalne nadal nie są odpowiednio oczyszczane w dwóch trzecich państw członkowskich. Należy zwiększyć inwestycje, by zrealizować te cele i fundusze UE będą nadal wspierały wysiłki na rzecz wdrażania w tej dziedzinie.

Są postępy

Jeśli chodzi o ochronę przyrody i różnorodności biologicznej, sieć Natura 2000 w dalszym ciągu rozwija się na lądzie i na morzu. UE przekroczyła już cel, jakim było wyznaczenie 10 proc. obszarów przybrzeżnych i morskich jako chronione obszary morskie do 2020 r. zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej. Jednak większość państw członkowskich musi przyspieszyć działania mające na celu ukończenie sieci Natura 2000 i zarządzanie nią. Państwa członkowskie poczyniły znaczne postępy we wdrażaniu unijnych przepisów z zakresu przeciwdziałania zmianie klimatu i cele wyznaczone na 2020 r. zostaną prawdopodobnie osiągnięte.

Niemniej należy zintensyfikować wysiłki zarówno w poszczególnych państwach członkowskich, jak i w całej UE, aby zrealizować zobowiązania międzynarodowe wynikające z porozumienia paryskiego i zapobiec najgroźniejszym skutkom zmiany klimatu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Barbara Warpechowska

Polecane