Jak rozliczyć podatek VAT od nieściągalnych wierzytelności

Magdalena Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA Patryk Gaszyński, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA
opublikowano: 10-07-2018, 22:00

W relacjach między kontrahentami, nawet tymi długoletnimi, często zdarza się, że zobowiązania wynikające z wystawionych faktur nie są regulowane w terminie lub kontrahenci w ogóle uchylają się od ich opłacania.

W relacjach między kontrahentami, nawet tymi długoletnimi, często zdarza się, że zobowiązania wynikające z wystawionych faktur nie są regulowane w terminie lub kontrahenci w ogóle uchylają się od ich opłacania. Przedsiębiorcy, którzy dostarczyli towary lub świadczyli związane z nimi usługi, są w takiej sytuacji zobowiązani do poniesienia kosztu podatku VAT z własnej kieszeni. W przypadku dostaw towarów lub świadczenia usług o dużej wartości zapłata podatku VAT z własnej kieszeni może wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców.

Ustawa o VAT daje co prawda możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego od nieściągalnych wierzytelności (a ustawa o CIT — po spełnieniu określonych warunków — zaliczenia w koszty podatkowe wartości takich wierzytelności), jednak wymaga to czasu i spełnienia warunków wskazanych w ustawie o VAT. Pierwszym podstawowym warunkiem jest uprawdopodobnienie nieściągalności w odniesieniu do konkretnej wierzytelności. Poprzez uprawdopodobnienie rozumie się brak uregulowania lub zbycia w jakiejkolwiek formie wierzytelności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu płatności, który został określony na fakturze lub w umowie. Po spełnieniu pierwszego warunku przedsiębiorca zobowiązany jest ustalić dwie sprawy. Pierwsza — czy dostawa towarów lub świadczenie usług zostały dokonane na rzecz kontrahenta, który w momencie dostawy był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz w momencie dostawy towarów lub świadczenia usług nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub w trakcie likwidacji. I druga sprawa — czy od daty wystawienia faktury dokumentującej dokonanie czynności nie upłynęły dwa lata, które liczone są od końca roku, w którym faktura została wystawiona. Przy spełnieniu obu warunków podatnik może skorygować podstawę opodatkowania i należny podatek VAT odnoszący się do tej wierzytelności w deklaracji za okres, w którym upłynął 150. dzień od upływu terminu płatności. Wraz ze składaną deklaracją VAT podatnik składa załącznik na odpowiednim formularzu, w którym podaje kwotę korekty i dane dłużnika.

Nie jest to jednak koniec obowiązków, jakie spełnić musi podatnik chcący odzyskać VAT zapłacony za nierzetelnego kontrahenta. Dodatkowo, na dzień przed złożeniem deklaracji VAT, w której korygowana jest podstawa opodatkowania i podatekVAT z tytułu nieściągalnych wierzytelności, musi być czynnym podatnikiem VAT. Jest zobligowany do sprawdzenia, czy na ten sam dzień dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT i czy nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego lub likwidacji. Tylko przy spełnieniu wszystkich tych warunków łącznie podatnik ma prawo do odpowiedniego skorygowania podstawy opodatkowania i należnego podatku VAT od nieściągalnych wierzytelności.

Korekta podstawy opodatkowania i należnego VAT jest narzędziem umożliwiającym odzyskanie podatku VAT uprzednio zapłaconego, niejako za nierzetelnego kontrahenta. Biorąc jednak pod uwagę czas, jaki musi upłynąć, aby móc dokonać korekty w tym zakresie (150 dni od upływu terminu płatności) przy wierzytelnościach o dużej wartości, oczekiwanie na zwrot VAT może mocno zachwiać płynnością finansową.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Szczepańska, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA Patryk Gaszyński, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

VAT