Czytasz dzięki

Jak rozliczyć podatek z karty dla samozatrudnionych

MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA sp. z o.o.; NATALIA SĘK, junior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA sp. z o.o.
opublikowano: 28-12-2017, 22:00

W jaki sposób podatnik, który nabywa i odsprzedaje karty Multisport samozatrudnionym, powinien wykazać to w swoim rozliczeniu VAT?

Karty Multisport stają się obecnie powszechną formą świadczeń pozapłacowych. Bardzo często łączą się z finansowaniem ze strony pracowników. Odpłatne przekazanie kart Multisport dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o współpracę, czyli prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. samozatrudnionych), działa bardzo podobnie.

Pojawia się jednak pytanie, w jaki sposób podatnik, który nabywa i odsprzedaje karty Multisport samozatrudnionym, powinien wykazać to w swoim rozliczeniu VAT, ze względu na fakt, że nabycie i sprzedaż tych kart w większości przypadków nie jest przedmiotem jego działalności. Czy podatnik jest zatem uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu usług rekreacyjnych, do których uprawniają przekazane karty — i jednocześnie zobowiązany do wykazania należnego VAT?

Karty Multisport są imienne i już w momencie nabycia jest wiadomo, kto jest ich ostatecznym użytkownikiem, a tym samym nabywcą usług.

W związku z tym podatnik nie jest beneficjentem nabytych usług rekreacyjnych, ponieważ ich świadczenie następuje bezpośrednio na rzecz samozatrudnionego. W takiej sytuacji mamy do czynienia z refakturą usług. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, jeśli podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że sam otrzymał i wyświadczył tę usługę. Wówczas podatnik nabywa usługi, do korzystania z których uprawniają karty Multisport, wyłącznie w celu

ich odsprzedaży samozatrudnionemu, dzięki czemu usługi te pozostają w bezpośrednim związku z czynnościami opodatkowanymi VAT. W konsekwencji uzyskuje on prawo do odliczenia VAT przy nabyciu kart Multisport.

W przypadku refaktury zostają w pełni zachowane znamiona nabytej przez podatnika usługi, a tym samym jego świadczenie może zostać uznane za świadczenie usług w tym samym zakresie. Wobec tego do refakturowanych usług rekreacyjnych zastosowanie znajdzie ta sama stawka VAT co w przypadku pierwotnego nabycia usług przez podatnika. W wydanej w kwietniu interpretacji indywidualnej dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość sposobu odsprzedaży w drodze refaktury usług rekreacyjnych realizowalnych za pomocą kart Multisport (sygn.: 1462-IPPP2.4512.117.2017.1.MT). Organ zgodził się przy tym ze stanowiskiem podatnika,że przy odsprzedaży usług rekreacyjnych na rzecz samozatrudnionych prawidłowe jest zastosowanie refaktury z tą samą stawką VAT.

Warto jednak podkreślić, że co prawda organ zgodził się z podatnikiem w kwestii prawidłowej identyfikacji zdarzenia gospodarczego,

a także sposobu jego rozliczenia na gruncie ustawy o VAT, zastrzegł jednak, że wydana interpretacja nie potwierdza prawidłowości zastosowanej stawki VAT, bo wnioskodawca wprost o nią nie zapytał. Nie ma jednak wątpliwości, jaka stawka VAT jest prawidłowa w przypadku usług rekreacyjnych. Tę kwestię poruszył już minister finansów w wydanej 2 grudnia 2012 r. (sygn.: PT1/033/32/354/LJU/14) interpretacji ogólnej. Wiąże ona wszystkich podatników i bezsprzecznie potwierdza klasyfikację usług związanych z rekreacją, realizowanych na podstawie kart typu Multisport jako usług, do których stosuje się obniżoną 8-procentową stawkę VAT. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MAGDALENA SZCZEPAŃSKA, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA sp. z o.o.; NATALIA SĘK, junior consultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA sp. z o.o.

Polecane