Jak założyć spółdzielnię?

Piotr Dyczewski
opublikowano: 11-05-2006, 00:00

Z moich informacji wynika, że spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jakie dokumenty należy zgromadzić, żeby ją zarejestrować? Ile to kosztuje?

- Aby zgłosić spółdzielnię do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), należy złożyć wniosek rejestrowy do sądu rejonowego (sądu gospodarczego) właściwego dla siedziby spółdzielni. Wnioski składa się na formularzach urzędowych dostępnych w sądzie lub na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Do wniosku należy dołączyć statut podpisany przez wszystkich założycieli spółdzielni, protokół stwierdzający wybór zarządu i rady nadzorczej oraz poświadczone urzędowo wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania spółdzielni (członków zarządu). Do wniosku trzeba też dołączyć załącznik z danymi osób, które weszły do zarządu i rady nadzorczej spółdzielni oraz załącznik określający przedmiot jej działalności wraz ze wskazaniem kodów jej klasyfikacji (PKD).

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych za wniosek o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców trzeba zapłacić 1000 zł opłaty sądowej. Należy też wpłacić 500 zł za ogłoszenie wpisu spółdzielni do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dowód uiszczenia obu opłat należy załączyć do zgłoszenia rejestrowego.

Kto składa wniosek rejestrowy spółdzielni w sądzie gospodarczym?

- Zarząd, który kieruje działalnością spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. Może on także w imieniu spółdzielni udzielić pełnomocnictwa na przykład radcy prawnemu.

Co powinien zawierać statut spółdzielni?

- Powinien określać jej nazwę, rodzaje działalności, jakie zamierza prowadzić, i czas, na jaki zostaje założona, wysokość i liczbę udziałów, które członek jest zobowiązany zadeklarować. Statut powinien ponadto określać prawa i obowiązki członków, zasady przyjmowania nowych, wypowiadania członkostwa oraz wykreślania i wykluczania członków, wybierania i odwoływania członków organów spółdzielni, zwoływania walnych zgromadzeń i podejmowania uchwał, a także podziału nadwyżki bilansowej i pokrywania strat. Prawo spółdzielcze wymaga również, by statut określał organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków, zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, sposób i termin zwrotu wpłat dokonanych na udziały. Statut może również określać bardziej szczegółowe kwestie związane z funkcjonowaniem spółdzielni i zasadami członkostwa.

Piotr Dyczewski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Dyczewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy