Jak zmienić kapitał zakładowy?

Tomasz Kozłowski
29-12-2005, 00:00

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzamy wprowadzić program motywacyjny dla niektórych członków zarządu. Chcemy im umożliwić objęcie udziałów w kapitale zakładowym. Jak się zabezpieczyć na wypadek, gdyby osoby te przestały realizować postawione im cele? Czy można wtedy pozbawić je statusu wspólnika?

- Wydaje mi się, że trzeba wtedy na podstawie art. 199 § 4 kodeksu spółek handlowych wprowadzić odpowiedni zapis w umowie spółki, zmieniając ją przed objęciem przez te osoby udziałów. Zgodnie z tym przepisem umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników, ale w razie ziszczenia się określonego zdarzenia. Należy je jednak bardzo ściśle zdefiniować przez odniesienie do obiektywnych weryfikowalnych zdarzeń, jak na przykład brak realizacji określonego poziomu obrotu w poszczególnych latach. Z przyczyn praktycznych warto ten zapis połączyć z odpowiednim uregulowaniem możliwości odwołania takiej osoby z zarządu spółki, ponieważ to zarząd w takim wypadku podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego, chyba że umorzenie udziału następuje z czystego zysku. Wtedy obniżenie kapitału nie będzie wymagane.

Ze względu na planowane umorzenie akcji będziemy obniżać kapitał. Czy musimy to publicznie ogłaszać?

- Gwarancyjna funkcja kapitału zakładowego powoduje, że jego obniżenie musi uwzględniać interesy wierzycieli spółki. Dlatego przepis art. 456 § 1 ksh przewiduje, że o uchwalonym obniżeniu kapitału zakładowego zarząd niezwłocznie ogłasza, wzywając wierzycieli spółki do wniesienia sprzeciwów w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Wierzyciele, którzy w tym terminie zgłosili sprzeciw, powinni być przez spółkę zaspokojeni lub zabezpieczeni. Wierzycieli, którzy sprzeciwu nie zgłosili, uważa się za zgadzających się na obniżenie kapitału zakładowego.

Zarząd nie jest obowiązany do wezwania wierzycieli do wnoszenia sprzeciwów jedynie wówczas, gdy przedmiotem umorzenia są akcje w pełni pokryte i zachodzi jedna z sytuacji określonych w art. 360 § 2 ksh. Tak się dzieje, m.in. w przypadku określonym w art. 360 § 2 pkt 2 ksh — jeżeli wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych ma być wypłacone z kwoty zysku spółki przeznaczonej do podziału lub w przypadku określonym w art. 360 § 2 pkt 1, gdy spółka nabywa własne akcje w celu ich umorzenia. Wtedy umorzenie następuje z chwilą zdarzenia będącego jego przyczyną, czyli np. z chwilą podjęcia uchwały umorzeniowej. Nie następuje wówczas uszczuplenie majątku będącego własnością spółki, a tym samym nie istnieje potrzeba zapewnienia szczególnej ochrony interesom jej wierzycieli.

Tomasz Kozłowski, radca prawny z kancelarii Głuchowski Jedliński Rodziewicz Zwara & Partnerzy

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Kozłowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / / Jak zmienić kapitał zakładowy?