Jakie usługi i wartości niematerialne nie są kosztem

opublikowano: 29-04-2018, 22:00

Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o CIT obowiązują nowe przepisy ograniczające możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi i wartości niematerialne.

Lidia Strzelecka, doradca podatkowy, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Anna Trojanowska, konsultant, Doradztwo Podatkowe WTS & SAJA

Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o CIT obowiązują nowe przepisy ograniczające możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wydatków na usługi i wartości niematerialne. Limitowi podlegają wypłaty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów z siedzibą w rajach podatkowych. Chodzi o wypłaty m.in. z tytułu usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczenia o podobnym charakterze. W zestawieniu są też wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości, takich jak np. autorskie lub pokrewne prawa majątkowe i licencje. Podatnicy mają prawo rozliczyć w swoich kosztach podatkowych przedmiotowe wydatki do kwoty 3 mln zł w ciągu roku podatkowego. Nadwyżka ponad kwotę 3 mln zł limitowana jest do wysokości 5 proc. podatkowej EBITDA.

Jako że katalog wydatków objętych przedmiotowym limitem jest otwarty, wiele przedsiębiorstw ma wątpliwości, jakiego rodzaju świadczenia o podobnym charakterze do tych wprost wymienionych w przepisie objęte są limitem. Organy podatkowe wydały już pierwsze interpretacje, tłumaczące, w jaki sposób należy interpretować nowe przepisy. Fiskus konsekwentnie stoi na stanowisku, że limitem objęte są nie tylko opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw lub wartości niematerialnych, ale również odpisy amortyzacyjnedokonywane od tych praw, które podatnik wprowadził do swojej ewidencji. Ponadto, zdaniem organów podatkowych, nowe ograniczenia nie znajdą zastosowania do wypłat dokonywanych z tytułu usług wsparcia IT. W szczególności — powołując się na definicje słownikowe — wskazuje się, że tego rodzaju usługi nie mają nic wspólnego z doradztwem, zarządzaniem czy przetwarzaniem danych i dlatego nie można uznać, że stanowią one świadczenia o podobnym charakterze do tych, które zostały zawarte w omawianym katalogu. Przedsiębiorcy muszą jednak być bardzo ostrożni w ocenie tego typu wydatków, bowiem jakkolwiek usługi wsparcia IT nie podlegają nowym ograniczeniom — ale wydatki na usługi doradcze w zakresie IT powinny już zostać przez podatników limitowane.

Pozytywne dla przedsiębiorców stanowisko jest prezentowane w zakresie usług księgowych.

Limit nie powinien mieć zastosowania do wydatków na usługi, które swoim zakresem obejmują m. in. prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę należności i zobowiązań czy prognozy przepływów pieniężnych. Również przedsiębiorcy, którzy wypłacają do podmiotów powiązanych pieniądze w postaci bonusów (których wielkość jest uzależniona od wartości sprzedanych produktów), nie mają powodów do obaw. Jak tłumaczy fiskus, tego rodzaju wypłaty nie zostały zawarte w omawianym katalogu, zatem podatnicy mogą rozliczać je w całości w kosztach podatkowych.

Jak widać, nowe przepisy budzą wiele wątpliwości po stronie przedsiębiorców. Należy jednak pamiętać o regulacji szczególnej, zgodnie z którą limitowi nie podlegają wydatki pozostające w bezpośrednim związku z wytworzeniem lub nabyciem towaru albo świadczeniem usługi — jak i refakturowane na inny podmiot. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu