Jelfa <JELF.WA> nabycie znacznych pakietow akcji przez Pioneer Pekao Invetment Management SA

Jelfa nabycie znacznych pakietow akcji przez Pioneer Pekao Invetment Management SA NABYCIE ZNACZNYCH PAKIETOW AKCJI PRZEZ PIONEER PEKAO INVETMENT MANAGEMENT SA Raport bieżący nr 04/2004 Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA informuje, iż Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM) z siedzibą w Warszawie poinformował Spółkę, że w wyniku kupna akcji w dniu 23.02.2004 r. zwiększył zaangażowanie do poziomu 5,20 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki JELFA SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. PPIM posiada obecnie 353.694 akcji Spółki JELFA SA, co stanowi 5,20 % kapitału zakładowego oraz daje prawo do 353.694 głosów na WZ Spółki, co stanowi 5,20 % maksymalnej liczby głosów na WZ Spółki. Jednocześnie Pioneer Pekao Investment Management SA (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych SA a PPIM, zawiadomił w imieniu następujących funduszy inwestycyjnych: 1. Pioneer Zrównoważony Fundusz Inwestycyjny Otwarty 2. Pioneer Agresywnego Inwestowania Fundusz Inwestycyjny Otwarty 3. Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty 4. Pioneer Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty że w wyniku kupna akcji w dniu 23.02.2004 r. nastąpił wzrost łącznego zaangażowania do poziomu 5,06 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki JELFA SA w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych Pioneer'a w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie. Ww. fundusze inwestycyjne Pioneer'a posiadają obecnie 344.166 akcji Spółki JELFA SA, co stanowi 5,06 % kapitału zakładowego oraz daje prawo do 344.166 głosów na WZ Spółki, co stanowi 5,06 % maksymalnej liczby głosów na WZ Spółki. Data sporządzenia raportu: 24-02-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ