Jest i łatwiej, i trudniej

Tomasz Konieczny
opublikowano: 02-08-2004, 00:00

Jakie uproszczenia i utrudnienia przewidziane są dla spółek przechodzących na MSSF?

Według ostatnio przeprowadzonej przez PricewaterhouseCoopers ankiety wśród spółek objętych obowiązkiem sporządzania skonsolidowanego sprawozdania według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w 2005 roku, 54 proc. respondentów stwierdziło, że nie zaznajomiło się z MSSF 1 — Pierwsze Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jest to o tyle niepokojące, że przygotowanie pierwszych sprawozdań MSSF bez znajomości zapisów tego standardu jest właściwie niemożliwe.

Nie ma tego złego

Na początek dobra wiadomość dla tych, którzy narzekają na brak dostępu do standardów międzynarodowych. MSSF 1 został zatwierdzony przez Komisję Europejską jako obowiązujący i w związku z tym został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jako regulacja Komisji Europejskiej 707/2004 z dnia 6 kwietnia 2004 roku i jest bezpłatnie dostępny na stronach internetowych portalu Unii Europejskiej (www.europa.eu.int/eur-lex).

Z dobrą wiadomością wiąże się kilka mniej pozytywnych. Standard jest obecnie dostępny jedynie w piętnastu językach starych członków Wspólnoty Europejskiej, a polskie tłumaczenie jeszcze się nie pojawiło. Standard podlegał zmianom, które nie są odzwierciedlone w treści publikacji w dzienniku Unii Europejskiej. Zmiany te zostały wprowadzone przez IASB po zatwierdzeniu MSSF 1 przez KE w związku z wydaniem, nie zatwierdzonych jeszcze przez Komisję Europejską, standardów i zmian, w tym MSSF 2 — Płatności związane z akcjami, MSSF 3 — Połączenia jednostek, MSSF 4 — Umowy ubezpieczeniowe, MSSF 5 — Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i Działalność zaniechana oraz najnowszej interpretacji IFRIC 1 dotyczącej pomiaru zobowiązań związanych z doprowadzeniem do pierwotnego stanu środowiska naturalnego.

Publikacja unijna nie zawiera też, wydawanych łącznie ze standardem, choć nie stanowiących jego części, objaśnień wdrażających oraz wniosków IASB, które mogą okazać się pomocne, jeżeli powstaną wątpliwości odnośnie do zastosowania standardu.

Według MSSF 1, pierwsze roczne sprawozdanie sporządzone zgodnie z MSSF powinno zawierać co najmniej jeden rok danych porównawczych. Jednostka sporządzająca pierwsze sprawozdanie zgodne z MSSF musi sporządzić, choć nie musi go publikować, bilans otwarcia na pierwszy dzień najwcześniejszego prezentowanego okresu porównawczego. Biorąc pod uwagę regulacje europejskie dla większości polskich spółek oznacza to obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego na 31 grudnia 2005 roku, obejmującego dane za 2005 i 2004 oraz sporządzenie bilansu otwarcia na 1 stycznia 2004 roku. Standard stosuje się również, gdy pierwsza informacja finansowa zgodna z MSSF jest publikowana w sprawozdaniu śródrocznym zgodnie z MSR 34, czego najprawdopodobniej będą, dla sprawozdań półrocznych, wymagać przepisy europejskie.

Ścisłe wymogi

Standard narzuca ścisłe wymogi przy sporządzeniu pierwszego sprawozdania według MSSF, takie jak obowiązek uwzględnienia wszystkich standardów, które obowiązują na datę pierwszego sprawozdania MSSF, zarówno do roku bieżącego, danych porównawczych oraz do bilansu otwarcia, chyba że w samym MSSF 1 zawarto odpowiednie wyłączenia opcjonalne lub obowiązkowe. Sporządzający pierwsze sprawozdanie zgodne z MSSF powinni zasadniczo zignorować zarówno poprzednio obowiązujące wersje standardów oraz zawarte w każdym standardzie przepisy przejściowe. Z jednej strony jest to duże uproszczenie, gdyż nie wymaga od sporządzającego śledzenia zmian standardów na przestrzeni ostatnich kilku lat, z drugiej jednak strony, konieczne jest rozważenie i uwzględnienie najnowszych wydanych standardów i zmian, które będą obowiązywać na koniec 2005 roku.

Autor jest pracownikiem w dziale audytu i doradztwa księgowego PricewaterhouseCoopers

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Tomasz Konieczny

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Jest i łatwiej, i trudniej