Jest parytet: Makarony w górę, Mispol w dół

KZ
opublikowano: 23-12-2010, 09:31

Z parytetu wymiany, zaproponowanego przerz władze obu firm, cieszą się akcjonariusze Makaronów Polskich. Kurs spółki mocno rośnie.

Połączenie spółek odbędzie się poprzez zaoferowanie akcjonariuszom Makaronów Polskich akcji Mispol w trybie publicznego wezwania do zamiany wszystkich akcji spółki Makarony Polskie na akcje nowej emisji Mispol.

"Opierając się na porównaniu parametrów finansowych spółek, analizach przeprowadzonych przez Zarządy oraz przedłożonym przez KPMG Advisory sp. z o.o. sp.k., doradcę finansowego przy transakcji, raporcie i opinii na temat parametrów finansowych transakcji, Strony postanowiły zarekomendować organom statutowym spółek parytet wymiany akcji Mispol na akcje Makarony Polskie na 13 (trzynaście) akcji Mispol za 10 (dziesięć) akcji Makarony Polskie" - czytamy w komunikacie.

Ustalenie parytetu wymiany nastąpiło w oparciu o wyniki finansowe Spółek za lata ubiegłe i pierwsze trzy kwartały 2010 r. oraz na bazie analizy potencjału obu Spółek i ich podmiotów zależnych, a także aktualne wskaźniki rynkowe: EV/Sprzedaż, EV/EBITDA oraz P/E.


Weryfikacja parytetu wymiany akcji na potrzeby połączenia nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2011 r. z uwzględnieniem wyników due diligence.

Warunkiem realizacji transakcji jest uzyskanie zgody na połączenie od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uzgodnienie szczegółów niezbędnych do połączenia, a także podjęcie odpowiednich uchwał przez organy statutowe Stron.

Umowa przewiduje następujący harmonogram działań kluczowych w realizacji projektu połączenia:
- zgłoszenie do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru połączenia Mispol i Makarony Polskie do dnia 31 stycznia 2011 r., Strony oczekują, iż decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na Połączenie Stron zostanie wydana do dnia 31 marca 2011 r.
- przeprowadzenie due diligence w zakresie sytuacji finansowej i prawnej spółek wchodzących w skład grup kapitałowych Mispol i Makarony Polskie do dnia 15 lutego 2011 r.,
- dokonanie weryfikacji parytetu wymiany akcji do dnia 28 lutego 2011 r.,
- przygotowanie i przedstawienie właściwym organom statutowym stosownych projektów uchwał, niezbędnych do zrealizowania procesu połączenia do dnia 31 marca 2011 r.

Strony umowy przyjęły następujące elementy Strategii Połączonej Grupy Kapitałowej:
- uporządkowanie i rozwój działalności w zakresie dotychczasowych aktywności tj.:
a) makarony,
b) pasztety, konserwy, smarowidła,
c) dania gotowe,
d) przetwory warzywne i owocowe,
e) mięso i wędliny,
f) karma dla zwierząt);
- inwestycje w innowacje na rynku przetwórstwa spożywczego poprzez kreowanie nowych produktów wytwarzanych na bazie mięsa, zbóż, owoców i warzyw oraz rozwijanie oferty produktowej zgodnie z aktualnymi trendami, głównie ukierunkowanymi na łatwe i szybkie przygotowanie potraw oraz wartości zdrowotne;
- zwiększenie wpływu na zapewnienie wysokiej jakości surowców i stabilizację ich cen poprzez budowanie długoterminowych relacji z dostawcami oraz inwestycje we wcześniejsze fazy przetwórstwa, w szczególności: mięsa, zbóż, owoców i warzyw;
- wykorzystanie efektów synergii i specjalizacji podmiotów z Połączonej Grupy Kapitałowej do przeprowadzenia prac nad wprowadzeniem do oferty nowych kategorii produktów, w tym chłodzonych i mrożonych;
- rozwój zarówno produktów markowych, jak też private label w sposób zapewniający bezpieczeństwo kontynuacji działalności i oczekiwany poziom marży;
- maksymalizacja udziału w rynku poszczególnych produktów; w zakresie dotychczasowych, jak też nowych kategorii produktów założenia obejmują osiągnięcie pozycji w pierwszej trójce największych producentów lub osiągnięcie co najmniej 10% udziału w rynku wartościowo.
- aktywne podejście do akwizycji w obszarach określonych w strategii; w szczególności w zakresie celów akwizycyjnych leży nabycie przez Mispol 96,99 % akcji spółki PMB S.A. z siedzibą w Białymstoku, z wykorzystaniem w tym celu kapitału docelowego Mispol (do 4.000.284 akcji) a także nabycie wybranych aktywów obejmujących znaki towarowe "Tenczynek" i urządzenia produkcyjne od Gardenau sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z wykorzystaniem w tym celu kapitału docelowego Mispol (do 1.100.000 akcji);
- rozwój organiczny min. 10% średniorocznie w perspektywie lat 2011-2013.

W związku z połączeniem Mispol i Makarony Polskie oczekują osiągnięcia istotnych korzyści ekonomicznych, a w szczególności:
- zwiększenia wartości Spółek dla akcjonariuszy poprzez osiągnięcie synergii w działalności operacyjnej w takich obszarach jak produkcja, sprzedaż i dystrybucja, a także optymalizację struktur zarządzania; zidentyfikowane obszary synergii będące efektem zaplanowanych działań restrukturyzacyjnych powinny przełożyć się na wzrost wyniku finansowego (zysk przed opodatkowaniem) Połączonej Grupy Kapitałowej o około 7,8 mln zł w skali roku oraz zapewnić trwałą poprawę rentowności (synergie te nie uwzględniają dodatkowych efektów i korzyści jakie Połączona Grupa Kapitałowa osiągnie w wyniku umocnienia jej pozycji rynkowej oraz pozycji finansowej)
- ograniczenie ryzyka działalności operacyjnej każdej ze Spółek w wyniku dywersyfikacji działalności,
- zapewnienie lepszych perspektyw rozwoju poprzez:
(i) większą skalę działalności i większy udział w poszczególnych segmentach rynku, zapewniający silniejszą pozycję konkurencyjną,
(ii) większy potencjał wzrostu organicznego oraz możliwości realizacji transakcji akwizycyjnych,
(iii) lepsze wykorzystanie potencjału rynku publicznego do finansowania rozwoju,
- poprawę wskaźników ekonomicznych Połączonej Grupy Kapitałowej:
marża EBITDA w 2011 r. 4% dla dywizji mięsnej i 9% w pozostałych segmentach;
• docelowe marże EBITDA (do osiągnięcia w 2013 r.): 6% w dywizji mięsnej i 12% w pozostałych segmentach;

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: KZ

Polecane