Kalendarium udziału inwestora SPF Greenrights w procesie sprzedaży aktywów postoczniowych

PAP
opublikowano: 12-10-2009, 17:25

Przekazujemy kalendarium zainteresowania i  udziału inwestora SPF Greenrights w procesie sprzedaży aktywów postoczniowych, zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa:

9 września 2008 r. - list Pana Jaapa Vermana, Dyrektora z Banku Fortis Intertrust(Netherlands) B.V. reprezentującego SPF Greenrights, do Ministra Skarbu Państwa, dotyczący możliwego zaangażowania w realizowany projekt prywatyzacji stoczni.

15 października 2008 r. - list Fortis Intertrust (Netherlands) BV do Ministra Skarbu Państwa, informujący o zainteresowaniu klientów banku udziałem w "Planie Prywatyzacji na lata 2008 - 2012" i proponujący zorganizowanie spotkania w Warszawie z przedstawicielami Ministerstwa Skarbu Państwa Pana Jaapa Veermana, reprezentanta Banku i klientów.

17 listopada 2008 r. - przyjazd do Warszawy Pana Jaapa C.M. Veermana, Dyrektora z Banku Fortis Intertrust (Netherlands) B.V. Spotkanie w ARP S.A. i w MSP.

Temat rozmów: zaprezentowanie możliwości inwestycyjnych w nawiązaniu do rządowego Programu Prywatyzacji na lata 2008-2011.

W spotkaniu udział wzięli:

1. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

2. Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu ARP S.A.;

3. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

4 grudnia 2008 r. - e-mail Pana Jaapa Veermana do Wiceprezesa ARP S.A. Pana Jacka A. Goszczyńskiego, informujący o zainteresowaniu klientów Pana Veermana propozycjami Ministerstwa Skarbu Państwa, w szczególności o zainteresowaniu kontynuowaniem rozmów na temat nabycia stoczni.

19 grudnia 2008 r. - przyjazd do Warszawy przedstawicieli inwestora SPF Greenrights. Spotkanie w ARP S.A. i MSP.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Pan Jaap Veerman - Dyrektor Fortis Intertrust (Netherlands) BV;

2. Pan Rahman El Assir;

3. Pan Mustafa Jundi - doradca szejka Mubarak Al Sabah, Kuwejt;

4. Pan Alexander de Lesseps - finansista, Kuwejt

Ze strony ARP S.A. i MSP wzięli udział m.in.:

5. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

6. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

7. Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu ARP S.A.;

8. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

Rozmowa dotyczyła potencjalnych możliwości udziału inwestora SPFG w rządowym Programie Prywatyzacji na lata 2008 - 2011.

22 stycznia 2009 r. - wizyta w Agencji Rozwoju Przemysłu delegacji działającej w imieniu inwestora. Poinformowano przedstawicieli inwestorów o obowiązującym prawie dotyczącym sprzedaży stoczni. Uzgodniono wizytę w stoczniach obu ekspertów Inwestora w dniach 3-5 lutego 2009.

Obecni byli:

1. Pan Jan Ruurd de Jonge - ekspert stoczniowy Fortis Bank;

2. Pan Jaap Veerman - Dyrektor Fortis Intertrust (Netherlands) B.V.;

3. Pan Mirosław Bryska - członek Zarządu Budbank Leasing - Zarządcy Kompensacji

4. Danuta Szkopowicz z ARP;

5. Ewa Rzodkiewicz z ARP;

6. Elżbieta Czerwińska z MSP;

7. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.

23 stycznia 2009 r. - wizyta w MSP delegacji działającej w imieniu inwestora. Spotkanie dotyczyło współpracy strategicznej pomiędzy inwestorami regionu Zatoki Perskiej i Polską, w szczególności w zakresie kontynuacji produkcji stoczniowej.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Pan John El Khair - doradca Premiera Państwa Katar, doradca zarządu Qatar Investment Authority

2. Pan Jaap Veerman - Dyrektor Fortis Intertrust (Netherlands) B.V.;

3. Pan Rahman El Assir;

4. Pan Jan Ruurd de Jonge - ekspert stoczniowy Fortis Bank.

Ze strony ARP S.A. i MSP wzięli udział m.in.:

5. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

6. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

7. Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu ARP S.A.;

8. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

28 stycznia 2009 r. - wizyta Ministra Skarbu Państwa Pana Aleksandra Grada w Davos. Spotkanie m.in. z Panem John El Khair z QIA.

3 i 4 lutego 2009 r. - wizyta Pana Jana Ruurd de Jonge, eksperta stoczniowego banku Fortis Intertrust (Netherlands) w stoczniach w Gdyni i w Szczecinie. W trakcie wizyt towarzyszyli mu Pan Mirosław Filip z KPS S.A (w Szczecinie) i Pan Mirosław Bryska z Bud Bank Leasing sp. z o. o. (w Gdyni).

27 kwietnia 2009 r. - wizyta w ARP S.A. i w MSP przedstawicieli inwestora zainteresowanego nabyciem aktywów obu stoczni w Gdyni i w Szczecinie. W spotkaniu w ARP i w MSP wzięli udział:

1. Pan dr Hussain Al- Abdulla - Członek Zarządu, Qatar Investment Authority;

2. Pan John El Khair - doradca Premiera Państwa Qatar, doradca zarządu Qatar Investment Authority;

3. Pan Mustafa Jundi - doradca szejka Mubarak Al Sabah, Kuwejt;

4. Pan Rahman El Assir

5. Pan Jaap Veerman - Dyrektor Fortis Intertrust (Netherlands) B.V.;

6. Pan Jan Ruurd de Jonge - ekspert stoczniowy Fortis Bank;

7. 3 urzędników Qatar Investment Authority;

Ze strony MSP i ARP S.A. wzięli udział m.in.:

8. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

9. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

10. Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu ARP S.A.;

11. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

Wizyta delegacji w dniu 5 maja 2009 r. w Stoczni Gdynia S.A.

7 maja 2009 r. - przyjazd Pana Jana Ruurd de Jonge do ARP S.A. Demonstracja systemu przetargu internetowego przez przedstawicieli PWPW. Szkolenie w posługiwaniu się platformą internetową.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Pan Jan Ruurd de Jonge;

2. Pan Jacek A. Goszczyński, Wiceprezes ARP;

3. Pan Mirosław Bryska, członek Zarządu Zarządcy Kompensacji, Bud Bank Leasing sp. z o.o.;

4. Eksperci PWPW

4 i 7 maja 2009 r. - zaksięgowanie wadium wpłaconego tytułem udziału w przetargu na aktywa stoczniowe w Gdyni i w Szczecinie.

12 maja 2009 - przyjazd Pana Jaapa Veermana do ARP S.A. Szkolenie w ramach korzystania z systemu przetargu internetowego przez przedstawicieli PWPW. Szkolenie w posługiwaniu się platformą internetową.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Pan Jaap Veerman;

2. Pan Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes ARP;

3. Pan Mirosław Bryska - członek Zarządu Zarządcy Kompensacji, Bud Bank Leasing sp. z o. o.;

4. Eksperci PWPW

W trakcie spotkania zostały uzupełnione wszystkie dokumenty poświadczające jego umocowanie prawne. Pan Veerman oświadczył, że nie uzyskał dyspozycji Inwestora do przystąpienia do pierwszej fazy przetargu na aktywa stoczni w Gdyni i Szczecinie. Pan Veerman oświadczył, że Inwestorzy oczekiwaliby przedłużenia terminu rozstrzygnięcia przetargu o 2 tygodnie. Pan Veerman oświadczył, że decyzja leży w rękach inwestora SPF Greenrights, który wg jego stwierdzenia negocjuje z Qatar Investment Authority i dopiero gdy uzyska zgodę, możliwy jest jego udział w przetargu.

13 maja 2009 r. - Przetarg na aktywa stoczniowe w Stoczni Gdynia S.A. Pan Veerman działający na podstawie pełnomocnictwa SPF Greenrights przystąpił do przetargu, składając oferty zgodnie z wpłaconym wadium w pierwszym etapie przetargu. Informacja do inwestora, że ze względów prawnych nie możliwe jest przesunięcie licytacji o 2 tygodnie.

14 maja 2009 r. - Rozstrzygnięcie przetargu w Stoczni Gdynia S.A. Spośród 8 przetargów, na które SPF Greenrights wpłaciła wadium i wzięła udział w licytacji, zostało wygranych 7. Przetarg na obszar nr 5 został przegrany z firmą Gafako. W pozostałych przetargach nie było konkurentów. Pan Veerman sygnalizował poważne problemy techniczne w trakcie jego udziału w postępowaniu z wykorzystaniem komputera w Amsterdamie.

15 maja 2009 r. - Pierwsza faza przetargu w Szczecinie. Pan Jan Ruurd de Jonge wziął udział w tym przetargu w imieniu SPF Greenrights, składając oferty zgodnie z wpłaconym wadium w pierwszym etapie przetargu.

16 maja 2009 r. - Rozstrzygnięcie przetargu w Szczecinie. Spośród 9 przetargów, na które SPF Greenrights wpłaciła wadium i wzięła udział w licytacji, zostało wygranych 7. Przetarg na obszar nr 2 ("Stocznia Północ") został przegrany z panami Janem Rosiek i Dariuszem Sobczyńskim ze Szczecina, zaś przetarg na obszar nr 8 ("Kadry") został przegrany z panami Eugeniuszem Ławicki, Bolesław Danilewiczem. Z pozostałych przetargów, jedynie w przetargu nr 7 ("Stocznia Południe") SPF Greenrights miał konkurenta, z którym wygrał licytację.

18 maja 2009 r.- - Wizyta w Doha (Qatar) Ministra Skarbu Państwa Pana Aleksandra Grada i Prezesa ARP S.A. Pana Wojciecha Dąbrowskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. aktualnego udziału prywatnego Inwestora z regionu Zatoki Perskiej w przetargu na aktywa stoczniowe w Szczecinie i w Gdyni. Inwestor potwierdził zainteresowanie nabyciem tej części aktywów stoczniowych, które są konieczne do kontynuowania budowy statków w obu lokalizacjach.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

25-26 maja 2009 - przyjazd Pana Jana Ruurd de Jonge do Warszawy. Udział w aukcji na dodatkowe aktywa w Stoczni Gdynia S.A. Pan Jan Ruurd de Jonge poinformował Zarządcę Kompensacji i ARP S.A., że udział w aukcji w Warszawie, wyeliminował wiele problemów technicznych, dzięki bezpośredniej pomocy technicznej ekspertów PWPW.

28 maja 2009 r. - autoryzacja Pana Jan Ruurd de Jonge przez Pana Jaapa Veermana i Pana Andrew Haynesa do zawarcia notarialnych umów przyrzeczonych. Podpisanie umów przyrzeczonych przez Pana Jana Ruurd de Jonge;

1 czerwca 2009 r. - rozpoczęcie przez SPF Greenrights procedury uzyskiwania zgody MSWiA umożliwiającej nabycie nieruchomości przez osobę prawną spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wynajęcie przez SPF Greenrights kancelarii prawnej WBBW sp. j., która rozpoczęła kompletowanie niezbędnych dla MSWiA dokumentów.

10 czerwca 2009 r. - wystawienie przez Qatar Islamic Bank gwarancji bankowych dla SPF Greenrights na kwotę wynikającą z należności za wygrane przetargi. Gwarancje posiadają warunek, z którego wynika, że QInvest musi przeprowadzić badanie stanu prawnego transakcji. Gwarancje zostaną uruchomione kiedy QInvest wyda opinię pozytywną o transakcji oraz SPF Greenrights otrzyma zezwolenie MSWiA na nabycie nieruchomości;

25 czerwca 2009 r. - wydanie przez MSWiA decyzji pozwalającej nabyć na rzecz SPF Greenrights nieruchomości objęte postępowaniem przetargowym w stoczniach w Gdyni i Szczecinie;

26 czerwca 2009 r. - wizyta w MSP przedstawicieli inwestora zainteresowanego nabyciem aktywów obu stoczni w Gdyni i w Szczecinie. Spotkanie było poświęcone uwarunkowaniom nabycia aktywów stoczniowych przez SPF Greenrights wraz z grupą inwestorów pochodzących z regionu Zatoki Perskiej.

1. Pan Rahman El Assir

2. Pan Mustafa Jundi - doradca szejka Mubarak Al Sabah, Kuwejt;

3. Pan Jan Ruurd de Jonge - ekspert stoczniowy Fortis Bank;

4. Pan Andrew Haynes; przedstawiciel prawny SPF Greenrights

5. Urzędnik Qatar Investment Authority;

Ze strony MSP i ARP S.A. wzięli udział m.in.:

6. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

7. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

8. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

30 czerwca 2009 r. - podpisanie przez Zarządcę Kompensacji wraz z Panem Janem Ruurd de Jonge w obecności Pana Andrew Haynesa działających w imieniu i na rzecz SPF Greenrights "Protokołu Stawiennictwa", na podstawie którego SPF Greenrights został wezwany do dokonania zapłaty ceny nabycia aktywów stoczniowych wylicytowanych w przetargach w Gdyni i Szczecinie najpóźniej do dnia 22 lipca 2009 r. Oficjalne poinformowanie opinii publicznej, że SPF Greenrights nabywa aktywa stoczniowe w celu kontynuowania działalności stoczniowej.

15 lipca 2009 r. - wizyta w ARP S.A. Pana Andrew Haynes, przedstawiciela prawnego SPF Greenrights.

W spotkaniu wzięli udział:

1. Pan Andrew Haynes; przedstawiciel prawny SPF Greenrights

2. Pani Katarzyna Wołoch, radca prawny kancelarii WBBW, reprezentującej SPF Greenrights;

3. Pan Jacek A. Goszczyński, Wiceprezes ARP S.A.

4. Pan Andrzej Szortyka, członek Zarządu ARP S.A.

Pan Haynes w imieniu Inwestora zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zawarcia umów ostatecznych przeniesienia własności, określonych w protokole zawartym w dniu 30 czerwca 2009 na dzień 22 lipca 2009 r. ze względu na niemożliwość dokonania płatności w tym terminie z uwagi na wymagania banku Qatar Islamic Bank potwierdzenia przez QInvest braku wad prawnych transakcji. Informacja o prośbie Pana Haynesa została niezwłocznie przekazana do Ministra Skarbu Państwa.

22 lipca 2009 r. - wizyta w MSP Pana Jana Ruurd de Jonge, pełnomocnika SPF Greenrights oraz Pana Andrew Haynes, przedstawiciela prawnego SPF Greenrights wraz z Panią Katarzyną Wołoch, reprezentującą kancelarię prawną WBBW sp. j. Przedstawiciele SPF Greenrights złożyli pisemne oświadczenie, że deklarują dokonanie zapłaty do dnia 17 sierpnia 2009 r. i że poniosą koszty utrzymania aktywów stoczniowych będących przedmiotem transakcji.

W spotkaniu wzięli udział ze strony SPF Greenrights:

1. Pan Jan Ruurd de Jonge, pełnomocnik SPF Greenrights

2. Pan Andrew Haynes, przedstawiciel prawny SPF Greenrights

3. Pani Katarzyna Wołoch z Kancelarii WBBW sp. j.

Ze strony MSP i ARP S.A. wzięli udział m.in.:

4. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

5. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

6. Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu ARP S.A.;

7. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

14 sierpnia 2009 r. - wizyta w MSP przedstawicieli SPF Greenrights oraz QIA.

W spotkaniu wzięli udział ze strony SPF Greenrights i QIA:

1. Pan John El Khair, doradca Premiera Państwa Qatar, doradca zarządu Qatar Investment Authority;

2. Pan Mustafa Jundi - doradca szejka Mubarak Al Sabah, Kuwejt;

3. Pan Rahman El Assir

4. Pan Jan Ruurd de Jonge, pełnomocnik SPF Greenrights

5. Pan Andrew Haynes, przedstawiciel prawny SPF Greenrights

6. Pani Małgorzata Wypychowska z Kancelarii WBBW sp. j.

Ze strony MSP i ARP S.A. wzięli udział m.in.:

7. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

8. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

9. Amb. Robert Rostek - ambasador RP w Państwie Qatar;

10. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

Przedstawiciele Inwestora poinformowali o wynikach swoich analiz dotyczących obu stoczni. Uznali, że inwestycja w warunkach kontynuacji produkcji stoczniowej nie rokuje sukcesu w obecnych okolicznościach prawno - gospodarczych. Potwierdzili, że Qatar Investment Authority będzie analizować możliwości przejęcia inwestycji SPF Greenrights.

17 sierpnia 2009 r. - Brak wpłaty ceny nabycia aktywów stoczniowych przez SPF Greenrights. Oficjalna nota Ambasadora Państwa Qatar informująca o możliwości przejęcia inwestycji SPF Greenrights przez Qatar Investment Authority po wykonaniu do 30 sierpnia 2009 r. analizy struktury tej transakcji. Minister Skarbu Państwa akceptuje termin 31 sierpnia jako ostateczny termin zawarcia transakcji.

27 sierpnia 2009 r. - wizyta w MSP przedstawicieli SPF Greenrights oraz QIA. Spotkanie było poświęcone wynikom analizy prawnej wykonanej na rzecz QIA, dotyczącej możliwości przejęcia transakcji SPF Greenrights przez Qatar Investment Authority.

W spotkaniu wzięli udział ze strony SPF Greenrights i QIA:

1. Pan John El Khair, doradca Premiera Państwa Qatar, doradca zarządu Qatar Investment Authority;

2. Pan Mustafa Jundi - doradca szejka Mubarak Al Sabah, Kuwejt;

3. Pan Rahman El Assir

4. Pani Małgorzata Wypychowska z Kancelarii WBBW sp. j.

Ze strony MSP i ARP S.A. wzięli udział m.in.:

5. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

6. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

7. Amb. Robert Rostek - ambasador RP w Państwie Qatar;

8. Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

31 sierpnia 2009 r. - pisemne poinformowanie przez Qatar Investment Authority o gotowości przejęcia transakcji SPF Greenrights. Ostatecznie z powodu braku wpłaty przez zwycięzcę przetargu, został zakończony przetarg i poinformowano Inwestora o przepadku wadium. Minister Skarbu Państwa wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zgodę na uruchomienie drugiego przetargu.

7 września 2009 r. - wizyta w MSP przedstawicieli QIA. Spotkanie zostało poświęcone analizie formalno prawnej sytuacji wynikającej z decyzji Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 sierpnia 2009 r. o zamknięciu postępowania przetargowego. Zostały przedstawione analizy prawne dotyczące możliwości realizacji transakcji.

W spotkaniu wzięli udział ze strony QIA:

1. Pan John El Khair, doradca Premiera Państwa Qatar, doradca zarządu Qatar Investment Authority;

2. Mr. Khalifa Al Kuwari, Executive Director of Joint Ventures and International Business Dept. (QH)

3. Mr. Hassan Al Thawadi, Head of Legal Department.

4. Mr. Andrew Longmate, Counsel Legal Department.

Ze strony MSP i ARP S.A. wzięli udział m.in.:

5. Pan Aleksander Grad - Minister Skarbu Państwa,

6. Pan Zdzisław Gawlik - Podsekretarz Stanu w MSP.;

7. Pan Jacek A. Goszczyński - Wiceprezes Zarządu ARP S.A.;

8. Pan Marcin Kubon - Prawnik, ARP S.A.

9. Pan Roman Nojszewski - Prezes Zarządu, Bud Bank Leasing sp. z o. o.

10. Pan Adam Parzydeł - Prawnik, Bud Bank Leasing sp. z o. o.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane