Kara KNF dla Midston Developments

DI
opublikowano: 21-12-2009, 18:05

KNF jednogłośnie nałożyła na Midston Developments Ltd z Cypru karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł za niewykonanie w  ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego ze zmniejszeniem udziału w spółce publicznej Pepees poniżej progu 20 proc. liczby głosów w listopadzie 2007 r.

Podpis: DI

Polecane