Kartę podatkową płaci się, czy są dochody, czy ich brak

Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
opublikowano: 09-01-2012, 00:00

Wybór opodatkowania 2012: karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczeń, ale bez ulg i przy małym zatrudnieniu

Przedsiębiorcy, którzy w 2011 r. korzystali z karty podatkowej i chcą nadal w ten sposób rozliczać się z fiskusem, nie muszą dopełniać żadnych formalności.

Ci zaś, którzy chcą w 2012 r. zmienić dotychczasową formę opodatkowania i przejść na kartę, muszą złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o jej zastosowanie (na druku PIT-16). Mają na to czas do 20 stycznia.

Wysokość podatku w decyzji

Karta podatkowa jest jedną z najprostszych form opodatkowania. Przedsiębiorca ma niewiele obowiązków. Nie musi prowadzić księgowości, musi jedynie przechowywać przez 5 lat wystawione faktury i rachunki, dokumentujące sprzedaż towarów lub usług.

Miesięczny podatek przedsiębiorcy na karcie podatkowej nie zależy od faktycznych dochodów firmy, co jest szczególnie opłacalne, gdy przedsiębiorca zarabia relatywnie dużo. Podatek jednak trzeba zapłacić także wtedy, gdy firma nic nie zarobiła lub gdy poniosła stratę. Kwotę podatku określa w decyzji naczelnik urzędu skarbowego, kierując się rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, liczbą zatrudnionych pracowników oraz liczbą mieszkańców miejscowości, w której działa firma.

Są to podstawowe wskaźniki, od których zależy miesięczna stawka dla danego przedsiębiorcy. Rodzaje działalności, które mogą być opodatkowane kartą, szczegółowo określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nią, do karty mają prawo przede wszystkim prowadzący działalność usługową, wytwórczo-usługową oraz handlową, w tym między innymi: jubilerzy, grawerzy, zegarmistrzowie, tapicerzy, taksówkarze, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi parkingowe oraz prowadzący działalność w zakresie wolnych zawodów (m.in. lekarze, pielęgniarki czy tłumacze). Lista działalności, które mogą być opodatkowane kartą, zawiera łącznie ponad 100 pozycji. Stawki karty podatkowej również są określone we wspomnianej ustawie.

Zmieniają się one tak jak wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. W 2011 r. wzrost wyniósł ok. 4 proc. Warto ponadto wiedzieć, że niektórzy przedsiębiorcy mają także prawo do stawek obniżonych o 20 proc. Dotyczy to podatników, którzy np. ukończyli do 1 stycznia roku podatkowego 60 lat życia i nie zatrudniają pracowników. Kartowicze muszą też pamiętać, że o każdej zmianie warunków, od których zależy wysokość ich opodatkowania, muszą powiadomić urząd skarbowy — np. gdy zwiększą zatrudnienie.

Kartowicze muszą pamiętać, że o każdej zmianie warunków, od których zależy wysokość ich opodatkowania, muszą powiadomić urząd skarbowy — np. gdy zwiększą zatrudnienie.

Stała kwota co miesiąc

„Kartowicze” płacą z reguły niewielkie podatki. Zegarmistrz w niewielkiej miejscowości, do 5 tys. mieszkańców, prowadzący działalność na własną rękę, płaci miesięcznie 174 zł, a firma świadcząca usługi tapicerskie w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców,z jednym pracownikiem — 569 zł. Podatek pomniejsza się o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Podatek płaci się do 7. dnia każdego miesiąca, a za grudzień do 28 grudnia.

Ograniczenia

Przedsiębiorca, który chce rozliczać się z fiskusem w formie karty podatkowej, nie może prowadzić innej, pozarolniczej działalności gospodarczej. Ponadto współmałżonek nie może mieć firmy, która działa w takim samym zakresie (choć może współpracować z przedsiębiorcą). Kartowicze nie mogą również przyjmować nikogo na umowę-zlecenia i o dzieło, tylko na umowę o pracę. W przypadku działalności, których wysokość opodatkowania zależy od zatrudnienia, liczba pracowników nie może przekraczać 5.

Bez rocznego PIT

Przedsiębiorca na karcie nie musi składać rocznego zeznania PIT. Do końca stycznia musi złożyć jedynie PIT-16A, gdzie wykazuje zapłacone i odliczone od podatku składki zdrowotne. Dotyczy to jednak tylko dochodów z działalności gospodarczej. Jeśli przedsiębiorca ma także dochody z innych źródeł, np. pracuje na etacie, wtedy dochody z pracy rozlicza w zeznaniu, składanym do końca kwietnia. Wtedy ma także prawo do części ulg podatkowych (za wyjątkiem wspólnego rozliczenia z małżonkiem i samotnie wychowywanym dzieckiem), których nie daje karta.

 

[IWA]

Zapłata podatku na przełomie roku

Zmiana stawek w nowym roku nie oznacza, że przedsiębiorca, który był wcześniej na karcie, sam ustala wysokość opodatkowania na dany rok. Musi czekać na decyzję urzędu skarbowego. Do tego czasu ma obowiązek opłacać podatek w wysokości stawki określonej w decyzji ustalającej jej wysokość na rok poprzedni. Kwoty podatku zapłacone przed doręczeniem decyzji zalicza się na poczet podatku z niej wynikającego.

Plusy karty podatkowej

zazwyczaj niska stawka podatku, niezależna od faktycznych zarobków (rozwiązanie korzystne, gdy firma ma relatywnie wysoki dochód) brak obowiązku prowadzenia księgowości brak rocznego zeznania PIT dla dochodów z działalności

Minusy karty podatkowej

brak prawa do wszelkich odliczeń i ulg podatkowych (za wyjątkiem składki zdrowotnej) stała, odgórna stawka podatku nie jest korzystna w sytuacji, gdy firma nie zarabia lub poniosła stratę

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agata Szymborska-Sutton, Tax Care

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu