KE: Deficyt budżetowy poniżej 3% PKB w 2007 r. możliwy tylko z pełnym planem reform

Internet Securities
opublikowano: 02-02-2005, 13:58

Komisja Europejska wezwała Polskę do wzmożenia przekształceń w sektorze finansów publicznych i wdrożenia wszechstronnego planu reform przyjętego w 2004 roku w celu sprowadzenia deficytu budżetu poniżej 3% PKB w 2007. Deficyt poniżej 3% PKB będzie możliwy do osiągnięcia tylko przy pełnej realizacji planu reform finansów, napisała KE w raporcie w środę.

Komisja Europejska wezwała Polskę do wzmożenia przekształceń w sektorze finansów publicznych i wdrożenia wszechstronnego planu reform przyjętego w 2004 roku w celu sprowadzenia deficytu budżetu poniżej 3% PKB w 2007. Deficyt poniżej 3% PKB będzie możliwy do osiągnięcia tylko przy pełnej realizacji planu reform finansów, napisała KE w raporcie w środę.

Komisja uważa też, że prognoza wzrostu gospodarczego na poziomie 5,6% w 2007 roku wydaje się zawyżona.

„Podczas, gdy Polska jest na właściwej drodze, by w krótkim terminie skorygować deficyt budżetowy, strategia budżetowa stwarza wyraźne ryzyko, co oznacza, że cel zejścia poniżej 3% w ostatnim roku planu będzie można osiągnąć jedynie, jeśli rząd w pełni przeprowadzi plan Hausnera (którego części muszą jeszcze zostać przyjęte przez parlament) i będzie nadal podążał ścieżką konsolidacji fiskalnej oraz obniży cel deficytowy na rok 2007” – czytamy w raporcie.

„Przewiduje się, że w latach 2005-2007 wskaźnik zadłużenia wzrośnie łącznie o 3,4 punktu procentowego, a zahamowanie wzrostu nastąpi w ostatnim roku programu. Ścisłe monitorowanie niespłaconych zobowiązań oraz konsekwentne wykonanie planowanej konsolidacji budżetowej powinno w dłuższej perspektywie czasowej przyczynić się do zrównoważenia pozycji budżetowej” – czytamy.

We wtorek wicepremier i minister gospodarki Jerzy Hausner powiedział, że chce zakończyć rozliczenia realizacji programu oszczędnościowego do końca marca i liczy na realizację programu w 60-70%.

Obecnie program jest zrealizowany w 46,5%, a oszczędności z tego tytułu wyniosą w latach 2004-2007 ok. 25 mld zł. Pierwotnie program zakładał oszczędności rzędu 54,5 mld zł w latach 2004-2007.

Konsolidacja fiskalna przewidziana w programie Polski ma wynikać z wdrożenia środków zawartych w całościowym planie reform finansów publicznych, który – jeśli zostanie w pełni wykonany – miałby w okresie 2005-2007 wpływ na budżet szacowany na 4,7% PKB.

KE podała, że przedstawiony przez Polskę zaktualizowany program konwergencji na lata 2004-2007 jest mniej ambitny od poprzedniego. Zaktualizowany program zakłada stopniową obniżkę deficytu do 2,2% PKB w 2007 roku z 5,4% w roku 2004 (włączając do obliczeń drugi filar funduszu emerytalnego oceniany na poziomie 1,5% PKB).

„Program opiera się na scenariuszu makroekonomicznym, przewidującym rzeczywisty wzrost PKB średnio na poziomie 4,9% w roku 2005 i 2006, tj. niższym niż 5,7% w roku 2004, który ma ponownie osiągnąć 5,6% w 2007 r. Prognozy wzrostu na lata 2005-2006 są osiągalne, jednak prognoza na rok 2007 wydaje się zawyżona” – ocenia Komisja.

W kwestii klasyfikacji otwartych funduszy emerytalnych (OFE) Komisja stwierdza, że przy zmianie klasyfikacji w 2007 roku – jeśli nie będą one uznane za sektor finansów publicznych – poziom deficytu w każdym roku będzie o 1,5 pkt. proc. zrewidowany w górę.

„Przy braku dodatkowych oszczędności wypełnienie zaleceń Rady sprowadzenia deficytu poniżej 3,0% w końcowym roku programu nie jest zapewnione, opierając się na nowym założeniu deficytu na poziomie 2,2% PKB. Opierając się na oszacowaniu ryzyka wynik budżetu może być gorszy niż prognozowany” – napisała KE.

Wcześniej w środę minister finansów Mirosław Gronicki powiedział, że jego resort ma plan zastępczy na wypadek, gdyby OFE zostały zakwalifikowane niezgodnie z polską propozycją. Pozwoliłby on spełnić kryteria z Maastricht tak, jak zakłada rząd, w 2007 roku.

Komisja podkreśliła jednak, że nawet zaklasyfikowanie OFE poza sektorem finansów publicznych nie groziłoby niespełnieniem kolejnego kryterium z Maastricht, mówiącego o 60% w relacji długu publicznego do PKB.

Spełnienie kryteriów z Maastricht – dotyczących także inflacji, stóp procentowych oraz poziomu kursu walutowego – jest niezbędne, aby Polska mogła przystąpić do strefy euro. Według rządu przyjęcie wspólnej waluty mogłoby nastąpić najwcześniej w 2009 roku.

Zalecenia Komisji w sprawie pięciu programów konwergencji, jak również w sprawie sześciu programów stabilności, które również dziś oceniła znajdą się w porządku dziennym spotkania ministrów finansów Unii Europejskiej w dniu 17 lutego, podała KE.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Internet Securities

Polecane