KGHM <KGHM.WA> Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PU "Mercus Servis"-Sp. z o.o.

KGHM <KGHM.WA> Rejestracja zmian kapitału zakładowego spółki PU "Mercus Servis"-Sp. z o.o. REJESTRACJA ZMIAN KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PU "MERCUS SERVIS"-SP. Z O.O. Raport bieżący 1/2004 Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 5 stycznia 2004 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego została zarejestrowana zmiana kapitału zakładowego spółki PU "Mercus Servis"-Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (jednostka pośrednio zależna KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy PU "Mercus Servis"-Sp. z o.o. został podwyższony o kwotę 100 tys. zł poprzez ustanowienie 200 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowe udziały objęte zostały przez PHP "Mercus"-Sp. z o.o.(jednostka zależna KGHM Metale S.A., która jest jednostką zależną KGHM Polska Miedź S.A.). Kapitał zakładowy PU "Mercus Servis"-Sp. z o.o. po rejestracji wynosi 400 tys. zł i dzieli się na 800 udziałów po 500 zł każdy. Po rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego, PHP "Mercus"-Sp. z o.o. posiada 800 udziałów co stanowi 100% kapitału zakładowego PU "Mercus Servis"-Sp. z o.o. i uprawnia do takiej samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych udziałów po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego wynosi 800. Data sporządzenia raportu: 14-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ