KNF odmówiła Raiffeisenowi zgody na utworzenie banku RBI Bank Polska SA

PAP
opublikowano: 16-01-2018, 12:33
aktualizacja: 16-01-2018, 12:33

Komisja Nadzoru Finansowego odmówiła austriackiemu Raiffeisen Bank International AG utworzenia banku RBI Bank Polska SA w formie spółki akcyjnej. Powodem jest niewprowadzenie w wyznaczonym przez KNF terminie akcji Raiffeisen Bank Polska na giełdę.

Zobacz więcej

Raiffeisen Bank International

Reuters/Forum

Jak podała we wtorek KNF, decyzja o odmowie zapadła jednogłośnie, a jej podstawą jest art. 37 ustawy Prawo bankowe. Zgodnie z nim, KNF odmawia wydania zezwolenia na utworzenie banku m. in. wtedy, gdy nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banków. Komisja poinformowała, że w związku z niewywiązaniem się przez Raiffeisen Bank International (RBI) ze złożonych Komisji zobowiązań, czyli wprowadzenia akcji tego banku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, nie zostało spełnione obowiązujące przy tworzeniu banków ustawowe wymaganie. RBI posiada 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Wprowadzenie co najmniej 15 proc. akcji Raiffeisen Bank Polska na giełdę było warunkiem zgody KNF na przejęcie w 2012 r. Polbanku EFG, przy czym pierwszym wyznaczonym terminem był 30 czerwca 2016 r. Jak podkreśliła KNF, od szeregu lat Komisja stara się zapewnić, aby akcje wszystkich banków ze znaczącym udziałem w rynku detalicznym były przedmiotem rzeczywistego obrotu na GPW. "Większa przejrzystość działania i zainteresowanie inwestorów umożliwiają analizę sytuacji banku ze strony rynku finansowego. Sprzyja to realizacji celów nadzoru finansowego, a w przypadku banku kontrolowanego przez zagraniczną grupę kapitałową, dzięki przestrzeganiu standardów ładu korporacyjnego przewidzianych dla spółek w obrocie publicznym, sprzyja też należytemu traktowaniu wszystkich interesariuszy" - brzmi komunikat KNF.

W grudniu 2016 r., po rezygnacji Alior Banku z rozmów w sprawie kupna akcji Raiffeisen Bank Polska, KNF ogłosiła, iż oczekuje, że Raiffeisen Bank Polska zadebiutuje na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca 2017 r. W tym terminie do debiutu nie doszło, a 6 lipca 2017 r. RBI ogłosił, że zdecydował się zawiesić IPO ze względu na niedostateczny poziom zainteresowania, niewystarczający do wypełnienia wymagać KNF. Oferta publiczna banku miała obejmować 33 mln 850 tys. 251 istniejących akcji sprzedawanych przez RBI, stanowiących 15 proc. kapitału zakładowego. Nowego terminu IPO nie wyznaczono. RBI zaznaczył, że prowadzi z polskim regulatorem dialog w sprawie dalszych działań.

Również 6 lipca 2017 r. KNF ogłosiła, że decyzję o rezygnacji z IPO przyjęła z zaniepokojeniem, podkreślając, że tym samym nie doszło do zrealizowania jednego z kluczowych zobowiązań złożonych Komisji przez RBI.

1 sierpnia 2017 r. Komisja zwróciła uwagę na przewidziane w ustawie Prawo bankowe sankcje za niewykonanie zobowiązań, wskazując jednocześnie, że natychmiastowe zastosowanie sankcji - w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji - mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji IPO. Dlatego KNF zadeklarowała powstrzymanie się od wszczęcia postępowań administracyjnych, prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska obrotu na GPW - z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15 proc. lub wyższym - nie później niż do 15 maja 2018 r.

W październiku 2017 r. KNF poinformowała też że "nie rozważa obecnie możliwości zmiany powyższego stanowiska, w tym dalszego powstrzymania się od zastosowania sankcji po terminie 15 maja 2018 roku".

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Banki / KNF odmówiła Raiffeisenowi zgody na utworzenie banku RBI Bank Polska SA