KNF: pierwszy raz od 1999 r. ponad 50 proc. udział inwestorów krajowych w sektorze bankowym

  • PAP
opublikowano: 18-04-2018, 14:01
aktualizacja: 18-04-2018, 14:02

W ubiegłym roku udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego po raz pierwszy od 1999 r. przekroczył 50 proc., a to dzięki przejęciu kontroli nad Pekao SA przez PZU SA i PFR SA - podała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie o sytuacji banków w 2017 r.

Zobacz więcej

KNF

SZYMON LASZEWSKI/FORUM

"Kluczową zmianą, jaka nastąpiła w 2017 r. w strukturze sektora bankowego było zwiększenie udziału inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego powyżej 50 proc., co nastąpiło na skutek przejęcia kontroli nad Bankiem Pekao SA przez PZU SA i PFR SA. W rezultacie po raz pierwszy od 1999 r. udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego był wyższy od udziału inwestorów zagranicznych (na koniec 2017 r. wynosił 54,5 proc)" - napisano w raporcie.

Dodano, że na koniec 2017 r. inwestorzy krajowi kontrolowali 14 banków komercyjnych oraz wszystkie banki spółdzielcze (Skarb Państwa kontrolował osiem banków komercyjnych), a inwestorzy zagraniczni 21 banków komercyjnych oraz wszystkie oddziały instytucji kredytowych (kontrolne pakiety akcji posiadali inwestorzy z 19 krajów, przy czym dominującą rolę odgrywali inwestorzy z Niemiec i Hiszpanii).

KNF poinformowała, że w 2017 r. sytuacja sektora bankowego była stabilna, czemu sprzyjało m.in. znaczne przyspieszenie tempa wzrostu gospodarki, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, nastrojów przedsiębiorców i konsumentów oraz środowisko niskich stóp procentowych.

W raporcie podano, że zrealizowany przez sektor bankowy w 2017 r. wynik finansowy netto był nieznacznie niższy od osiągniętego w 2016 r., ale zarazem znacznie lepszy od pierwotnych prognoz - wynik finansowy netto sektora bankowego wyniósł 13 mld 600 mln zł i był o 341 mln zł, tj. o 2,1 proc. niższy niż w 2016 r. Pogorszenie wyników odnotowano w 177 podmiotach skupiających 66,8 proc. aktywów sektora, a 18 podmiotów skupiających 4,0 proc. aktywów wykazało 839 mln zł straty.

KNF poinformowała, że obniżenie wyników było konsekwencją zawyżenia bazy statystycznej 2016 r. na skutek transakcji sprzedaży udziałów w VISA Europe oraz krótszego o jeden miesiąc okresu objętego podatkiem od aktywów (zwiększyło to dochody banków w stosunku do 2017 r. odpowiednio o 2,5 mld zł i 0,3 mld zł).

"Gdyby nie te dwa czynniki to zrealizowany w 2017 r. wynik finansowy netto byłby znacznie wyższy niż zrealizowany w 2016 r. (o blisko 20 proc.)" - wyjaśnia KNF.

Według KNF w 2017 r. obserwowano przyspieszenie tempa wzrostu akcji kredytowej, a odnotowany przyrost stanu kredytów (wartość kredytów ogółem zwiększyła się o 41,9 mld zł, tj. o 3,6 proc.; po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut o około 73,3 mld zł, tj. o 6,4 proc.) był wyższy niż 2016 r. Wynikało to głównie ze wzrostu kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a w mniejszym stopniu ze wzrostu kredytów dla sektora finansowego.

W 2017 r. wartość portfela kredytów gospodarstw domowych w ujęciu nominalnym wzrosła o 11,3 mld zł, tj. o 1,7 proc., co wynikało z umocnienia złotego.

Jak informuje KNF, tempo wzrostu kredytów mieszkaniowych pozostaje relatywnie stabilne. "Wprawdzie w ujęciu nominalnym w 2017 r. odnotowano zmniejszenie stanu portfela tych kredytów (-6,0 mld zł, -1,5 proc.), ale wynikało to z umocnienia złotego. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut stan kredytów mieszkaniowych wzrósł (o 14,2 mld zł, tj. o 3,7 proc.), a odnotowany przyrost był wyższy niż w 2016 r. W strukturze walutowej portfela odnotowano dalsze zmniejszenie udziału kredytów walutowych (z 41,4 proc. na koniec 2016 r. do 34,3 proc. na koniec 2017 r.). jak też obniżenie stanu zadłużenia w walucie oryginalnej (zadłużenie z tytułu kredytów we frankach szwajcarskich zmniejszyło się z 32,6 mld franków na koniec 2016 r. do 30,0 mld franków na koniec 2017 r.)" - napisano.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu