KNF: przychody brokerów z prowizji od ubezpieczycieli to 900,8 mln zł w 2013 r.

ISBnews
opublikowano: 31-10-2014, 14:19

Przychody brokerów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń wzrosły o 7% r/r do 900,84 mln zł w 2013 r., poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego.

"Głównym źródłem przychodu z działalności brokerskiej są prowizje uzyskiwane od zakładów ubezpieczeń. W 2013 roku całkowite przychody brokerów z tego tytułu wyniosły 900 841 964 zł, co oznacza wzrost przychodów w stosunku do roku poprzedniego o 7%. Jest to kolejny rok ze wzrostem dynamiki w porównaniu do ostatnich lat, szczególnie jeśli uwzględniony zostanie przyrost liczby zarejestrowanych i działających brokerów w badanym okresie (4,3%)" - czytamy w raporcie Komisji.

Mimo, że osoby fizyczne stanowią blisko 67% wszystkich zarejestrowanych brokerów to wygenerowały one zaledwie 13,2% całkowitych przychodów z tytułu prowizji od zakładów ubezpieczeń w 2013 roku, podano także.

W 2013 r. odnotowano wzrost wartości prowizji wypłaconej brokerom przez zakłady ubezpieczeń zarówno w dziale I (ubezpieczenia na życie), jak i w dziale II (ubezpieczenia majątkowe). W stosunku do roku 2012 było to odpowiednio w dziale I o 17,15%, a w dziale II o 5,49%.

Przychody generowane przez brokerów są zróżnicowane w poszczególnych województwach - zarówno w ujęciu ogólnym, jak i średnim. Największy odsetek całkowitych przychodów w 2013 roku wygenerowali brokerzy z województwa mazowieckiego - 37,0%. Kolejnymi województwami są kujawsko-pomorskie - 22,0% i śląskie - 9,5%.

"Jednocześnie należy podkreślić, iż w Warszawie osiągnięte zostały największe przychody i wyniosły one 347 300 048 zł, co stanowi 94,7% w województwie mazowieckim oraz 35,1% ogółu przychodów w skali kraju" - czytamy dalej.

Komisja podała, że 2013 r. dokonano 38 wykreśleń z rejestru brokerów ubezpieczeniowych, w tym wykreślono 27 osób fizycznych i 11 osób prawnych. W większości podmioty te wykonywały działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń. W przypadku 31 brokerów został złożony wniosek o cofnięcie zezwolenia, w przypadku 2 nastąpiło wygaśnięcie zezwolenia, zaś pozostałych dwóch zezwolenie zostało cofnięte z powodu niespełniania wymogów określonych prawem.

Ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 1176, z czego 1145 podmioty wykonywały działalność w zakresie ubezpieczeń, a jedynie 31 w zakresie reasekuracji. Wartość ta oznacza przyrost liczby zarejestrowanych brokerów o 7,1% w stosunku do 2012 roku.

Zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych przez brokerów na siedzibę jest Warszawa (210 brokerów). Na drugim miejscu znajduje się Wrocław (78 brokerów), na trzecim zaś Łódź (54 brokerów)

Broker jest pośrednikiem ubezpieczeniowym wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Działalność brokera polega na zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia, wykonywaniu czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności brokerskich.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane