KNF: wyraźne ożywienie akcji kredytowej w II kw

ISBnews
opublikowano: 04-10-2013, 12:08

Drugi kwartał tego roku przyniósł wyraźne ożywienie akcji kredytowej, jednak znaczna część tego wzrostu miała miejsce w obszarze należności od sektora finansowego, podczas gdy wzrost portfela kredytów dla firm i klientów indywidualnych był niższy niż w poprzednich latach, wynika z raportu Komisji Nadzoru Bankowego (KNF) "Informacja o sytuacji banków w I półroczu 2013 r." W I półroczu akcja kredytowa po stronie kredytów da dużych przedsiębiorstw ożywiła się, a perspektywy jej dalszego wzrostu są pozytywne.

Wśród kredytów dla sektora niefinansowego największe ożywienie zanotowano w II kw. w kredytach hipotecznych złotowych.

Komisja podała, że po obserwowanej w IV kwartale ub. r. oraz w I kwartale br. stagnacji akcji kredytowej, w II kw. br. odnotowano jej wyraźne ożywienie, choć w skali całego półrocza przyrost akcji kredytowej był niższy niż w analogicznym okresie ub. roku (wartość kredytów ogółem wzrosła o 31,9 mld zł, tj. 3,4%; skorygowana o zmiany kursów walut o 19,1 mld zł, tj. o 2,0%).

"Uwagę jednak zwraca fakt, że znaczna część tego przyrostu (po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut) dokonała się w obszarze należności od sektora finansowego, podczas gdy portfel kredytów dla sektora niefinansowego wykazał przyrost niższy niż w latach ubiegłych, a należności od sektora budżetowego uległy zmniejszeniu"- czytamy w raporcie.

Osłabienie wzrostu kredytów dla sektora niefinansowego (wzrost i 23,9 mld zł, tj. o 2,9%,; skorygowany 12,2 mld zł, tj. 1,5%) było pochodną niskiego przyrostu w obszarze kredytów dla gospodarstw domowych (wzrost o 14,8 mld zł, tj. 2,8%; skorygowany 6,9 mld zł, tj. 1,3%), jak i przedsiębiorstw (wzrost o 9,2 mld zł, tj. 3,4%; skorygowany 5,3 mld zł, tj. 1,9%).

W ocenie KNF, osłabienie tempa wzrostu kredytów dla tego sektora wynikało głównie z pogorszenia koniunktury oraz perspektyw wzrostu polskiej gospodarki, co skutkowało ograniczeniem popytu na kredyt oraz jego bardziej selektywną podaż ze strony banków.

"W I połowie br. obserwowano najniższy na przestrzeni ostatnich lat przyrost kredytów mieszkaniowych (wzrost o 12,4 mld zł, tj. 3,9%; skorygowany 5,3 mld zł, tj.1,6%), co było konsekwencją szczególnie niskiego przyrostu w I kwartale, podczas gdy w II kwartale akcja kredytowa uległa ożywieniu.

Kontynuowany był przy tym pozytywny trend dominacji kredytów złotowych w strukturze nowo udzielanych kredytów, a zarazem marginalizacja kredytów walutowych. W konsekwencji, pomimo osłabienia złotego udział kredytów walutowych uległ dalszemu obniżeniu (z 55,4%do 54,0%)" - czytamy w raporcie.

Za zjawisko niekorzystne Komisja uważa jednak utrzymujący się wysoki udział w sprzedaży kredytów o LTV przekraczającym 80% oraz nadmiernie wydłużone okresy kredytowania, choć w ostatnich kwartałach obserwuje pozytywne tendencje polegające na stopniowym zmniejszaniu emisji kredytów o LTV większym niże 80% oraz silnym ograniczeniu emisji kredytów o zapadalności powyżej 35 lat.

Z raportu wynika, że I połowa tego roku przyniosła dalsze obniżenie stanu kredytów konsumpcyjnych (-1,3 mld zł, tj. – 1,1%, skorygowany -1,7 mld zł, tj. – 1,4%), co wynikało ze zmniejszenia ich stanu w I kwartale, podczas gdy w II kwartale odnotowano pierwszy od 2010 roku przyrost stanu kredytów. Komisja podkreśla, że przyrost byłby istotnie wyższy gdyby nie zrealizowane w II kw. duże transakcje sprzedaży części portfela (w tym roku banki planują sprzedaż portfeli kredytów w sytuacji nieregularnej o łącznej wartości 5,1mld zł).

"Zmniejszenia stanu kredytów nie można jednak utożsamiać z ograniczeniem akcji kredytowej, której poziom pozostaje w ostatnich okresach relatywnie stabilny" - zaznacza KNF.

Komisja oczekuje, że w związku ze znowelizowaną w lutym tego roku Rekomendacją T nastąpi powrót na rynek banków, które ze względu na czynnik regulacyjny dokonały przeniesienia sprzedaży kredytów do innych podmiotów działających w ramach grupy kapitałowej.

Pierwsze 6 miesięcy tego roku upłynęło pod znakiem ograniczonego wzrostu kredytów dla małych i średnich firm (wzrost o 1,4 mld zł), podczas gdy kredyty dla dużych przedsiębiorstw wykazują zadowalające przyrosty (wzrost o 7,8 mld zł).

"Jednak w najbliższych okresach można oczekiwać pewnej poprawy, co będzie związane z zarysowującą się stopniowo poprawą koniunktury, ja też z uruchomieniem rządowego programu Portfelowej Linii Gwarancyjnej De Minimis, który dzięki systemowi gwarancji powinien pobudzić akcję kredytową w obszarze kredytów operacyjnych dla MSP. Ponadto, w kontekście obniżonej dynamiki kredytów dla przedsiębiorstw trzeba mieć na uwadze, że niektóre z nich dokonują zmian w strukturze finansowania, polegającej na przesunięciu w stronę rynku instrumentów dłużnych" – czytamy także w raporcie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Banki / KNF: wyraźne ożywienie akcji kredytowej w II kw